Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
hendene til to barn foran kasse med bøker.
Foto: Hedvig Kolboholen

Frivillighet Norge har svart på høringen til NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. Utredningen skildrer godt verdien av frivillige organisasjoner i lokalsamfunn og hvor viktig det frivillige engasjementet er for hver enkelt av oss.

By- og levekårsutvalget ble oppnevnt i 2018 og leverte sin utredning i desember 2020. Utredningen ser på levekår i byer, årsaker til utfordringer, politiske virkemidler og anbefalinger. Frivillighet Norge har kommentert på de delene som omhandler frivillig sektor. Dette gjelder blant annet kommunal frivillighetspolitikk, barn- og unges fritid og rammevilkår for frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge mener at NOUen viser hvor viktig en robust frivillig sektor er for gode og inkluderende lokalsamfunn. En generell styrking av frivilligheten vil også gi en bedre infrastruktur for gode levekår. Der hvor vi ser utfordringer vil frivilligheten kunne være en del av løsningen, men det er viktig å bevare frivillighetens selvstendighet. Det er nettopp gjennom frivillighetens autonomi at samhold, tillit, mestring og demokratiutvikling gir en gevinst til lokalsamfunnene i tillegg til den kjerneaktiviteten som utføres.

Les hele Frivillighet Norges høringssvar her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring