Hopp til hovedinnholdet

Lite offensiv integreringsmelding

Publisert:
Oppdatert:

I dag la Integreringsminister Sylvi Listhaug fram stortingsmeldingen om ny integreringspolitikk. Tiltakene i meldingen står i kontrast til forventningene regjeringen har om at frivillige organisasjoner skal gjøre mer for integreringen av flyktninger og asylsøkere.

Ønsker seg mer innsats fra frivillige organisasjoner

-Frivillige organisasjoner bidrar allerede, og ønsker å bidra mer, både gjennom aktiviteter på mottak og når flyktningene etter hvert skal bli aktive deltakere i sine lokalsamfunn. Det er positivt at regjeringen har merket seg det. Men regjeringen følger ikke opp med tiltak for å styrke kapasiteten i frivilligheten for å kunne bidra mer i integreringen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

I en kartlegging Frivillighet Norge gjorde blant frivillige organisasjoner i høst svarte 2/3 at de trenger tilrettelegging fra kommunen for å kunne engasjere seg i flyktningsituasjonen.

- Det er positivt at det i meldingen blir det understreket at det er viktig at kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner, sier Slotterøy Johnsen.

50% svarte også at de trenger økonomisk støtte for å kunne engasjere seg. Frivillige organisasjoner vet at for å øke sine tilbud trenger de flere ressurser, sier Slotterøy Johnsen.

Ingen nye satsinger på frivillige organisasjoner

Regjeringen viser til støtteordninger som allerede finnes for å gjennomføre aktiviteter på asylmottak. Dette er viktige ordninger, som mange organisasjoner søker på. Men disse støtteordningene er begrenset til aktiviteter i mottak, og bidrar ikke til å ruste opp kapasiteten i de frivillige organisasjonene slik at man kan åpne arenaene i frivilligheten ennå mer og mobilisere bredden av frivillige organisasjoner.

- Daglig arrangerer lag og foreninger tusenvis av møteplasser i form av fotballtreninger, korpsøvinger, loppemarkeder, dugnader og medlemsmøter. Vi vet at innvandrere som deltar i lokale lag og foreninger har større sosialt nettverk og kommer lettere i jobb. Vi kan sette turbofart på hverdagsintegreringen hvis vi lykkes med å åpne opp disse møteplassene for enda flere. Kapasiteten til å utvide tilbudet av alle disse viktige tiltakene uteblir foreløpig i den nye integreringspolitikken, sier Slotterøy Johnsen.

Prøveordning med frivilligkoordinatorer

Et av tiltakene i meldingen er en prøveordning med frivilligkoordinatorer på asylmottak. Det er positivt at man tenker frivilligheten inn på mottak på denne måten, og bra at mottakene skal legge til rette for samarbeid med frivillige. De frivillige organisasjonene er viktige inkluderingsarenaer mellom mottaket og samfunnet. Frivillighet Norge vil understreke at det er viktig at frivilligkoordinatorene bidrar til styrket kapasitet til å samarbeide med frivillige organisasjoner, fremfor at ressursene blir brukt på at mottakene skal rekruttere egne frivillige.

Gjennomgang av støtteordninger

I meldingen står det at man skal gjennomgå tilskuddsordninger på integreringsfeltet for å vurdere om det er behov for å tilpasse innretningen på disse og for å styrke frivillige organisasjoner arbeid. Frivillighet Norge forventer at en slik gjennomgang gjøres i tett samarbeid med frivillig sektor.

Her finner du stortingsmeldingen Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk.

Foto: Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring