Hopp til hovedinnholdet

Lobbyister i folkets tjeneste

Publisert:
Oppdatert:
BH18562 web

– Mange lobbyister har mye bedre betalt og er mye dårligere i budskapet sitt, sier Trine Skei Grande. Stortingspolitikere møtte over 50 representanter fra frivillige organisasjoner i Frivillighetens spørretime torsdag.

En av de viktigste demokratiske funksjonene til frivillig sektor er å drive interessepolitisk arbeid. Torsdag 16. juni speed-datet over 50 representanter fra hele bredden av organisasjonslivet stortingspolitikere for å få gjennomslag for sine kampsaker.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) speed-datet blant andre Venstre-leder og stortingspolitiker Trine Skei Grande med temaet kroppspress blant unge i et folkehelseperspektiv.

– I går ble Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 lansert. Den handler blant annet om å fremme ungdommens psykiske helse i folkehelsearbeidet. Strategien er klar på målet om at færre unge skal oppleve kroppspress, men dette avspeiles dessverre ikke i tiltakene, sier Anne-Bente Stigen Berg som er fagrådgiver for folkehelse i N.K.S.

– Nå har det vært nok snakk om hvordan skjønnhetstyranniet påvirker unges psykiske helse og livskvalitet. Nå er det på tide at problemet settes på dagsorden med konkrete tiltak ute i landets kommuner, fordi det er der barn og unge bor og lever, forsetter Stigen Berg.

Sanitetskvinnene har spilt inn et forslag til stortingspolitikerne som går ut på at det i samarbeid med landets kommuner utvikles opplæringsarenaer om temaet, som kan styrke ungdommene og gi dem verktøy som gjør at de ikke så lett lar seg påvirke av budskapene som sendes gjennom medier og reklame.

– Jeg er veldig stolt av Ungdomshelsestrategien, men det er sikkert masse vi kan forbedre. Jeg kan ikke detaljene i dette, sier Skei Grande.

Skei Grande kunne ikke kommentere spesifikt angående opplæringsarenaene, men ønsket innspillene fra N.K.S. skriftlig og lovte at hun skulle videresende dem til stortingsrepresentant for Venstre Ketil Kjenseth.

Kortere vei til stortingspolitikerne

Frivillighetens spørretime blir arrangert av Frivillighet Norge. Det deltar stortingspolitikere fra alle partiene. Spørretimen gjør veien kortere fra organisasjonene til stortingspolitikerne.

– For oss er Frivillighetens spørretime en god arena der vi kan fremme og snakke varmt om våre saker i håp om at politikerne tar det med seg videre. Nå skal vi følge opp forslaget videre, sier Stigen Berg.

– Det var kjempeinteressant å møte de ulike organisasjonene. De var effektive i kommunikasjonen sin. Selv om mange av sakene var saker jeg kjente var det effektivt å møtes på denne måten. Det er mange lobbyister som har mye bedre betalt som er mye dårligere i budskapet sitt, avslutter Skei Grande.

Bilde: Anne-Bente Stigen Berg og Beate Framdal fra Norske Kvinners Sanitetsforening snakker engasjert med stortingspolitiker Trine Skei Grande fra Venstre. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge). Kan brukes fritt mot kreditering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring