Hopp til hovedinnholdet

Må ha like muligheter til sponsing

Publisert:
Oppdatert:
Birgitte Brekke 2

Næringslivet får ikke skattefradrag for sponsing av frivillige organisasjoner, viser en fersk dom fra Høyesterett. - Vi er lovet en helhetlig frivillighetspolitikk, påpeker Frivillighet Norge.

14.05.12

Investeringsselskapet Skagen er blant dem som har sponset ulike kulturelle og allmennyttige formål i regi av frivillige organisasjoner. Skagen mente deres bidrag burde være berettiget til skattefradrag fordi det inngår i deres markedsstrategi, og tok saken til domstolen. Nå har domstolene avgjort at deres bidrag til blant andre SOS barnebyer er å regne som gaver, og derfor faller under disse skattereglene. - Skagen ønsker at allmennyttige organisasjoner stiller likt med andre i sponsormarkedet, sier Skagens advokat Finn Eide til Aftenposten i dag.

Like muligheter for organisasjonene

- I Soria Moria-erklæringen lover Regjeringen å innføre en helhetlig frivillighetspolitikk, påpeker generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. - Høyesteretts dom i Skagen-saken viser at det er nødvendig at reglene endres slik at hele firivlligheten kan få samme muligheter til sponsorater.

-Det er åpenbart lettere for frivillige organisasjoner å få sponsorinntekter når sponsorene får fradrag for utgiftene, understreker Brekke. Frivillighet Norge mener Frivillighetsregisteret er et egnet verktøy å bruke for å avgrense hvilke organisasjoner som faller inn under fradragsbestemmelsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring