Hopp til hovedinnholdet

Møte med organisasjoner og administrasjon i Tromsø kommune

Publisert:
Oppdatert:
IMG 0591

Tromsø kommune skal i gang med å utvikle en frivillighetsplan. I den sammenheng hadde Frivillighet Norge møte både med kommuneadministrasjonen og foreninger i Tromsø tirsdag 1. september.

Ordfører Jens Johan Hjort åpnet møtet med foreningene

"Det er utrolig viktig at vi har sånne møteplasser som dette. Politikerne må bidra mer til at frivilligheten får en fast arena der vi kan diskutere frivillighetspolitikk med kommunen" var en av flere entusiastiske tilbakemeldinger fra de fremmøtte representantene fra foreningene i Tromsø tirsdag 1. september.

Tromsø kommune skal i gang med å utvikle en frivillighetsplan. I den sammenheng hadde Frivillighet Norge møte både med kommuneadministrasjonen og foreninger i Tromsø. Rundt 40 organisasjoner hadde meldt seg på da frivillighet Norge var invitert til å snakke om frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av samfunnet og verdien av samarbeid mellom organisasjoner og med kommunen. Møtene ble gjennomført i samarbeid med Tromsø kommune.

Kommunen forplikter seg

Ordføreren ønsket foreningen velkommen i kommunestyresalen.

- Vi har forpliktet oss til å følge opp det som kommer frem av innspill fra foreningene her i kveld, sa ordfører Jens Johan Hjort i sin åpningstale til foreningene i kommunestyresalen.

Byråd for næring, kultur og idrett, Vanja Terentieff var til stede gjennom hele møtet med foreningene der også ansatte i kommuneadministrasjonen deltok. Det gjorde at foreningene kunne stille spørsmål å få svar på ting de lurte på angående kommunens tanker om frivillighetspolitikk.

IMG_0593.jpg

Hektisk aktivitet på 3 av de til sammen 8 kafebordene som jobbet med innspill til kommunen

Kafedialog

En viktig del av møtet med organisasjonene var kafedialogen der de kunne komme med innspill til kommunens videre arbeid med å utvikle frivillighetsplanen.

Under møtet utfordret Frivillighet Norge organisasjonene til å bli en aktiv partner for kommunen i utviklingen av frivillighetspolitikken. Tolv organisasjoner ønsket å være representert i en referansegruppe i den videre dialogen med kommunen, for å sikre at viktige innspill fra kafedialogen implementeres i frivillighetsplanen. Frivillighet Norge anbefalte at Tromsø kommune fikk mandat til å supplere referansegruppen med flere deltakere ved behov for å sikre at alle typer lag og foreninger blir representert.

Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene både har utfordringer kommunen kan bidra til å støtte og ressurser de mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Eksempler er kurs og opplæring av andre, sosiale møteplasser samt kunnskap om inkludering, kulturtolking, beredskap og holdningsskapende arbeid. Organisasjonene mente også at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder å følge opp, det de sier i møter med lag og foreninger, på en skikkelig måte.

Politikernes deltakelse er viktig

– Det at politikerne deltar aktivt i dialogen med lag og foreninger for å vise at de tar frivilligheten på alvor som en partner i frivillighetspolitikken, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. - Det er viktig å lytte til organisasjonene når de skal utvikle en frivillighetspolitikk fordi det er de som har spisskompetanse på frivillighet. Det er organisasjonene som vet best hvilke behov de har for tilrettelegging og hvilke ressurser de kan bidra med, og som kan inngå i kommunens utforming av frivillighetspolitikken, avslutter Brekke.

Legger til rette for organisasjonene

I etterkant av møtet har Frivillighet Norge sendt både kommunen og alle som var på møtet med foreningene et oppsummerende dokument med alle innspill som kom frem under kafedialogen. Dokumentet inneholdt også anbefalinger om den videre dialogprosessen. Intensjonen er at innspillene fra kafedialogen skal hjelpe referansegruppen til å bli en aktiv frivillighetspolitisk partner når kommunen skal utvikle sin frivillighetsplan.

Møtene er en del av Frivillighet Norges satsning på kommunal frivillighetspolitikk der vi bistår foreningene, politikere og ansatte i kommuner, som ønsker å etablere eller videreutvikle sin frivillighetspolitikk og som ønsker råd og veiledning underveis i prosessen.

Frivillighet Norge ønsker alle lag og foreninger lykke til i det videre samarbeidet med Tromsø kommune!

Foto: Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring