Hopp til hovedinnholdet

Møteplass folkehelse og LEV VEL 20. mars

Publisert:
Oppdatert:
Thumbnail

Å delta i et fellesskap kan ha mye å si for helsen, både fysisk og psykisk. 20. mars inviterer vi til Møteplass folkehelse på Sentralen i Oslo, for å diskutere deltakelse for barn og voksne i et folkehelseperspektiv og resultatene av Kampanjen for økt felleskap og sosial støtte.

Hvordan kan frivillig innsats forebygge ensomhet og bidra til god folkehelse?

Frivillighet Norge har i perioden 2015-2018 drevet Kampanjen for økt felleskap og sosial støtte, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no. I forbindelse med kampanjen er det gjennomført følgeevaluering. Sluttrapporten på evalueringen som Rambøll har utført blir nå presentert, og Frivillighet Norge deler erfaringer med økt rekruttering til frivillig sektor.

Hvilke utfordringer har vi avdekket i kampanjeperioden? Inspirerer vi nye grupper i befolkningen til å engasjere seg og skapes det et større mangfold blant de frivillige? Medfører digitale rekrutteringsmetoder at flere nye frivillige blir inkludert i organisasjonenes fellesskap? Vi får svar på alle disse spørsmålene på Møteplass folkehelse.

Hva har det å delta å si for helsa?

Frivillige organisasjoner gir mange aktivitet og sosiale møteplasser, uansett hva slags organisasjon det er. Vi vil sette fokus på hva deltagelsen i frivillige organisasjoner har å si for helsa, og hvordan man kan få flere til å delta.

Hvordan skal alle barn få delta?

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende, og man ser at det er sosiale helseforskjeller også blant barn. Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Hvordan er situasjonen og hvordan kan vi legge til rette for at alle barn skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter? Vi får besøk av både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og en organisasjon som jobber med økt deltagelse blant barn.

LEV VEL

Tidligere på dagen inviterer Extrastiftelsen til konferansen LEV VEL som vil ha fokus på frivillighetens bidrag inn i folkehelsemeldingen som kommer til stortinget våren 2019.

Dato 20. mars 2019

Tid 09.00-15.00. LEV VEL 09.00 – 11.30, Møteplass folkehelse 12.00 – 15.00

Sted Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Påmelding

Deltagelse er gratis og det blir servert lunsj mellom LEV VEL og Møteplass folkehelse

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring