Hopp til hovedinnholdet

Mange ideelle frykter at de må legge ned i løpet av 5 år

Publisert:
Oppdatert:
Gardendanser Foto Willy Nilsen

Frivillighet Norge har gjennomført en kartlegging blant 52 av våre medlemsorganisasjoner som driver helse- og velferdstilbud, hvorav ca. halvparten driver institusjoner med brukerplasser. I kartleggingen kommer det frem at 44 % av respondentene som konkurrerer med kommersielle aktører frykter at de må legge ned om fem år, mot bare 12 % blant dem som ikke konkurrerer med kommersielle.

Kartleggingen viser at en av hovedårsakene til frykten for konkurranse med de kommersielle er de historiske pensjonskostnadene mange av de ideelle bærer på. 87 % av de som driver institusjonsbaserte tilbud mener at historiske pensjonskostnader i noen eller stor grad hindrer institusjonen i å delta i anbudskonkurranser, og 95,5 % av de samme respondentene mener at dette i noen eller stor grad hindrer nyetableringer som forutsetter noen form for offentlig finansiering. En løsning på pensjonspørsmålet vil være et stort steg i riktig retning.

Frivillighetens merverdi

Pensjonsspørsmålet er imidlertid ikke det eneste som skiller ideelle og kommersielle aktører, og derfor vil ikke en løsning på dette spørsmålet løse alle problemer. En ytterligere grunn til å opprettholde skillet mellom ideelle og kommersielle aktører er knyttet til den merverdien de ideelle aktørenes produserer. Ideelle aktører på helse- og omsorgsfeltet har tradisjonelt vært samfunnsaktører som har etablert behandlings- eller omsorgstilbud som ledd i arbeidet med realiseringen av sitt ideelle formål, ofte på felter hvor det offentlige har manglet kapasitet eller kompetanse. Dette har ført til at ideelle aktører ofte også opptrer som representanter for ellers marginaliserte brukergruppers interesser og dermed også innehar en samfunnspolitisk funksjon. Både rollen som innovatør og som talsperson skiller de ideelle fra de kommersielle, og taler til fordel for å behandle dem forskjellig.

- Kartleggingen vår viser at et stort antall ideelle aktører frykter for fremtiden. Denne frykten må regjeringen ta på alvor og snarest komme i gang igjen med dialogmøtene mellom staten og ideell sektor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

- Både de historiske pensjonskostnadene og merverdien de ideelle produserer taler imot å oppheve skillet mellom ideelle og kommersielle aktører. Likebehandlingsargumentet holder ikke fordi det blir en likebehandling av epler og pærer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

Les omtale av kartlegging i Vårt Land.

Les hele kartleggingen her.

Foto: Willy Nilsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring