Hopp til hovedinnholdet

Mangfoldsuka 2013

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norge markerer Mangfoldsuka 2013 med konferansen Møteplass 2013 i Bodø 19. oktober. Mangfoldsuka gjennomføres 14.-20. oktober etter initiativ fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Nå kan alle som jobber med mangfold benytte Mangfoldsuka til å vise fram sin innsats. Kanskje kan man få noen nye ideer eller innlede noen nye samarbeid? Bruk gjerne Frivillighet Norges facebookside Gi lyd – om mangfoldig frivillighet til å dele tanker, forslag og ting dere gjør. Vi har også en inspirasjonsbank for mangfoldstiltak som heter Knekk inkluderingskoden.

Bred markering

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, arbeidsgivere osv inviteres til å delta i markeringen. Norges Røde kors har fått i oppdrag å samordne den nasjonale uken. Mer informasjon finnes påhttp://www.rodekors.no/mangfoldsuka. Der vil det også bli mulig å få vist fram de dere har på programmet Mangfoldsuka.

Bakgrunnen for Mangfoldsuka

Mangfoldsuka er i Meld. St. 6 (2012-2013) s.125, løftet frem som et av tiltakene for å synliggjøre positive sider ved mangfoldet: For å synliggjøre mangfoldet i befolkningen på en positiv måte, vil regjeringen innføre en nasjonal uke for mangfold og flerkultur i 2013. I løpet av uken vil det foregå en rekke arrangementer og aktiviteter over hele landet. Norges Røde Kors skal samordne den nasjonale uken gjennom å informere om den, og å mobilisere frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, arbeidsgivere, statlige etater og myndigheter og andre aktører til å gjennomføre aktiviteter.

Mangfoldsuka_logo.jpg

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring