Hopp til hovedinnholdet

Manglende frivillighetssatsning i Statsbudsjettet for 2017

Publisert:
Oppdatert:
BH15326 Edit liten web

I dag la regjeringen fram sitt forslag til Statsbudsjett 2017. Budsjettet betyr dårligere økonomi for den lokale frivilligheten.

Lavere momskompensasjon

1,32 milliarder kroner settes av til momskompensasjon. Ifølge Frivillighet Norge sine beregninger betyr det at avkortningen av momskompensasjonen i 2017 går opp for tredje år på rad, altså at organisasjonene vil få en mindre andel av sine momsutgifter kompensert.

– Det er over 20 000 frivillige organisasjonsledd som mottar momskompensasjon. Dette er en av de de ordningene som treffer bredest av alle statlige overføringer til frivilligheten, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

– Det viktigste regjeringen kunne gjort for frivilligheten er å gi full momskompensasjon til frivilligheten. I stedet går andelen moms som blir kompensert, ned, sier han.

Frivillighetssentraler inn i kommunebudsjettet

Bevilgningen til Frivillighetssentralene er flyttet fra Kulturdepartementets kapittel 315 Frivillighetsformål til Kommunal- og moderniseringsdepartementets kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner. Samtidig fjernes retningslinjene for frivillighetssentraler.

– Frivillighet Norge har tidligere sagt at hvis kommunene skal få ansvar for frivillighetssentralene, så må det komme med statlige føringer. Nå blir det i stedet helt opp til kommunene å bestemme hva frivilligsentralene skal drive med. Sett i lys av at bare 13 prosen av kommunene har en frivillighetspolitikk, er vi bekymret for at dette kan svekke den lokale frivilligheten. Vi oppfordrer kommunene til dialog med lokale lag og foreninger og til å vedta en helhetlig frivillighetspolitikk, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Mindre tilskudd til integreringsarbeid

På integreringsfeltet får frivillige organisasjoner mindre penger til tiltak. Det bevilges 81,2 millioner kr i tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen virksomhet, noe som er en nedgang fra 82,2 millioner kr i 2016. 29,5 millioner kr av disse midlene reserveres til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner. Det kommer ingen ekstra midler til aktiviteter i organisasjonene på integreringsfeltet.

– Med dette budsjettet vil vi være lengre fra vårt krav om 100 millioner kr til å styrke frivillige organisasjoners innsats på integreringsfeltet enn i år. Vi registrerer at regjeringens fine ord om betydningen av frivilligheten for hverdagsintegrering, og forventningene til innsats fra frivillige organisasjoner på integreringsfeltet ikke følges opp av bevilgninger, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Skuffet over manglende ambisjoner

Alt i alt er dette et budsjett med manglende ambisjoner på vegne av frivilligheten, mener Frivillighet Norges generalsekretær.

– Mange av postene som gjelder frivilligheten står på stedet hvil eller blir bare prisjustert, og det foreslås få nye satsinger, konstaterer Slotterøy Johnsen.

– Regjeringen sier at de har lagt fram et budsjett for bedre velferd og en trygg hverdag. Da er det rart at de ikke prioriterer frivilligheten høyere. Norges over 100 000 lag og foreninger styrker både velferden og tryggheten i lokalsamfunn over hele landet hver eneste dag.

Setter lit til KrF og FrP

– Dette var det siste budsjettet regjeringen skal sette ut i livet før valget. Vi er skuffet over at de ikke brukte anledningen til å bli husket for å ha gjort en forskjell for frivilligheten. Vi setter nå vår lit til partigruppene på Stortinget. Både Fremskrittspartiet og KrF har skrevet i sine nye programforslag at de ønsker full momskompensasjon, og vi forventer at det blir et tema i budsjettprosessen framover, avslutter Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge kommer til å melde seg på budsjetthøring i Finanskomiteen og Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Vi oppfordrer våre medlemsorganisasjon til å nevne behovet for å styrke momskompensasjonsordningen under høringer og i møter på Stortinget om budsjettet.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring