Hopp til hovedinnholdet

Medlemsundersøkelse i Frivillighet Norge: Deltakelsen økte i Frivillighetens år

Publisert:
Oppdatert:
Logo for Frivillighetens år 2022
Logo for Frivillighetens år 2022

I snitt økte organisasjonenes medlemstall med 12 % fra 2021 til 2022. Dette er gledelige resultater som viser at mange organisasjoner har stått på for å verve nye medlemmer i 2022.

Å øke deltakelsen i frivillig sektor var ett av tre mål for Frivillighetens år. I en undersøkelse blant Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner i februar i år spurte vi om organisasjonene har gjort det enklere å delta i 2022. Flertallet svarer positivt: 53 % sier de i noen grad har gjort det enklere, mens 22 % sier de i stor eller svært stor grad har gjort det enklere å delta i organisasjonen.

Organisasjonenes innsats har gitt resultater! I snitt rapporterer de organisasjonene i Frivillighet Norge som har enkeltpersoner som medlemmer, om en gledelig økning på 12 % i medlemstallene fra 2021 til 2022. Når vi sammenlikner medlemstallene i 2020 og 2022 er den gjennomsnittlige økningen på 14 %.

Det er store variasjoner mellom ulike kategorier organisasjoner: små organisasjoner opplever i snitt vesentlig større medlemsvekst. De tre organisasjonskategoriene som opplyser om størst medlemsvekst er Utdanning og forskning, Rekreasjon og sosiale foreninger og Tros- og livssynsorganisasjoner.

Graf 1 som viser endringer i medlemstall fra 2021 til 2022
Graf 1 som viser endringer i medlemstall fra 2021 til 2022 i organisasjoner som har enkeltpersoner som medlemmer. Veldig stor: Over 100 000 000 kr i inntekter Stor: Mellom 15 000 000 kr og 100 000 000 kr i inntekter Middels: Mellom 1 000 000 kr og 15 000 000 kr i inntekter Liten organisasjon: Under 1 000 000 kr i inntekter
Graf 2 som viser endringer i medlemstall fra 2021 til 2022
Graf 2 som viser endringer i medlemstall fra 2021 til 2022 i organisasjoner som har enkeltpersoner som medlemmer.

Kulturevernforbundets medlemsorganisasjoner er blant de som har hatt medlemsvekst i Frivillighetens år og forbundet skriver blant annet følgende på sin nettside:
«Paradoksalt nok så var det enkelte av våre medlemsorganisasjoner som fikk økt medlemstall under pandemien. Slekt og data var en av disse, og det er kanskje ikke så rart når man tenker seg om. Under pandemien var det mange som gikk hjemme og fikk god tid til å begynne med noe nytt. Og slektsforskning er både noe som fenger og som man samtidig kan engasjere seg i hjemmefra. I tillegg har både Slekt og data, og flere av våre andre medlemsorganisasjoner vært svært dyktige til å avholde webinarer og digitale kurs under pandemien» sier Toril Skjetne fornøyd.
2022 var også Frivillighetens år, hvor kulturvernorganisasjonene var godt representert og involvert i en rekke prosjekter. Et av hovedmålene i Frivillighetens år var å øke den frivillige deltagelsen, og dette har nok også bidratt til en større deltagelse og et større engasjement i det frivillige kulturvernet

Frivillighetens år - kort fortalt:

Frivillighetens år 2022 var et tiltak i Stortingsmeldingen om Frivillighet som ble lagt fram i desember 2018. Frivillighet Norge fikk i oppdrag å planlegge å gjennomføre året, og satt tre mål for markeringen:

  1. Å øke deltakelsen i frivillig sektor.
  2. At frivillig sektor skulle blir mer tilgjengelig for flere.
  3. Å synliggjøre frivillig sektors betydning i samfunnet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring