Hopp til hovedinnholdet

Mer forutsigbar momskompensasjon for idrettsanlegg

Publisert:
Oppdatert:
Mteplass Folkehelse

- Neste skritt må være at resten av frivilligheten får kompensert momsen på oppføring av nybygg og oppgradering av bygg, sier assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Stortingets Familie- og kulturkomité behandlet den 15. april en innstilling fra Senterpartiet om å gi idrettslag full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Både flertallet og mindretallet i komiteen sluttet seg til hovedelementet om å gjøre ordningen mer forutsigbar i Senterpartiets forslag om å endre dagens refusjonsordning fra en rammestyrt ordning til en regelstyrt ordning.

Regjeringen blir bedt om å vurdere å endre ordningen og melde tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.

- Frivillighet Norge støtter forslaget om at idretten bør få full momskompensasjon ved oppføring og oppgradering av idrettsanlegg. Neste skritt må være at resten av frivilligheten får kompensert momsen på oppføring av nybygg og oppgradering av bygg, sier assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Det er vedtatt Frivillighet Norge-politikk at momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner bør endres slik at alle frivillige organisasjoner som har drift av hus eller anlegg som en del av sin frivillige virksomhet kan få momskompensasjon knyttet til nyoppføring og påbygning/oppgradering. Men for at dette forslaget skal gjennomføres er det avgjørende med en utvidelse av kompensasjonspotten for å sikre at en utvidelse av grunnlaget for beregningen av momskompensasjonen ikke fører til økt avkortning for andre brukere av ordningen.

- Vi forventer at organisasjonene får refundert all moms på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten. Når hus og anlegg inkluderes må momspotten samtidig økes, eller ordningen endres til en regelstyrt kompensasjonsordning slik Senterpartiet har foreslått for idrettsanleggsmomsen avslutter Slotterøy Johnsen.

Les mer om Senterpartiets innstilling her og her.

Foto: Trine Lund

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring