Hopp til hovedinnholdet

Mer mangfoldig krisekommunikasjon

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av rapporten Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser
IMDi og DSB rapport Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser

IMDI og DSB har levert sin rapport om styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser til regjeringen. Innsatsen fra frivillige organisasjoner trekkes frem.

Koronapandemien viste at myndighetene ikke var godt nok forberedt og at store deler av befolkningen ikke fikk nok informasjon. Frivillige organisasjoner har gjort en stor innsats med å spre informasjon. Særlig trekkes innvandrerorganisasjoners innsats frem. Ett av delmålene som foreslås er godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i og mellom kriser tiltakene. Blant tiltakene finner vi forslag om å styrke ordninger for driftsstøtte og aktivitetstilskudd til innvandrerorganisasjoner.

Forslaget til tiltaksliste er inndelt i åtte delmål, og herunder 32 tiltak.

De åtte delmålene er:

  • mangfoldsperspektiv inkludert i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
  • krisekommunikasjon er helhetlig og koordinert
  • brukertilpasset og tilgjengelig informasjon til ulike målgrupper i flere kanaler
  • krisekommunikasjon i tråd med prinsippene for klarspråk og brukermedvirkning
  • godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i og mellom kriser
  • innvandrerbefolkningen har kunnskap om egenberedskap
  • godt system for oversettelser til flere språk
  • godt system for bestilling og bruk av kvalifiserte tolker

Her kan dere lese rapporten Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring