Hopp til hovedinnholdet

Mer til frivilligheten i RNB

Publisert:
Oppdatert:

De økte bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett går til idretten, barne- og ungdomsorganisasjonene og organisasjoner som vil arbeide med folkehelse, barnefattigdom og mot radikalisering.

De økte bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett går til idretten, barne- og ungdomsorganisasjonene og organisasjoner som vil arbeide med folkehelse, barnefattigdom og mot radikalisering.

-I vår Frivillighetspolitiske plattform adresserer også vi økte sosiale forskjeller og folkehelsen som viktige utfordringer frivilligheten kan være med å løse, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke, med henvisning til regjeringens økte bevilgninger til tiltak mot effektene av barnefattigdom og den økende folkehelseutfordringen.

I RNB legger regjeringen sterke føringer for hva organisasjonene skal oppnå. Det er også lagt en del føringer på hvordan organisasjonene skal innfri regjeringens målsettinger.

-Vi registrerer at regjeringen velger å etablere prosjektstøtteordninger i stedet for å kanalisere bevilgningene til frivilligheten som frie midler. Frie midler skaper større rom for en uavhengig frivillighet som allerede bidrar positivt til folkehelsen og motvirker effektene av økende sosiale forskjeller, fortsetter Brekke.

-Frivillighet Norge har bedt regjeringen om å etablere en ny, langsiktig kilde til frie inntekter i form av å etablere et fond som skal fordele eierløs arv til hele frivilligheten. Frivillighet Norge konstaterer at regjeringen i stedet for å opprette et fond for eierløs arv som kommer hele frivilligheten til gode har valgt å bruke den eierløse arven til å finansiere en ny støtteordning på barne- og ungdomsfeltet, avslutter Brekke.

Trykkfeil i RNB

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i kapittel 719 post 79 at regjeringen samarbeider med en rekke departementer, KS og Frivillighet Norge om en ordning for å styrke frivillige organisasjoners arbeid med å aktivisere eldre fysisk og sosialt. Ordningen styrkes med 4 millioner kroner som fordeles på Seniordans, Turistforeningen og Røde Kors.

Det er ikke riktig at Frivillighet Norge samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet om denne ordningen. Den er helt ukjent for Frivillighet Norge som verken har vært involvert i diskusjoner om styrking av ordningen, eller om fordelingen av de nye midlene. Frivillighet Norge har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet som opplyser at det skyldes trykkfeil når det oppgis at Frivillighet Norge samarbeider med departementet om ordningen.

Les hele revidert nasjonalbudsjett her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring