Hopp til hovedinnholdet

Mindre momskompensasjon i statsbudsjettet 2017

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2016 10 06kl 10 28 13

– Hvis regjeringen virkelig ville satse på lokal frivillighet, burde de ha gitt full momskompensasjon, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 presentert. 1,32 milliarder settes av til momskompensasjon. Det betyr at organisasjonene vil få mindre av sine momsutgifter kompensert.

– Det viktigste regjeringen kunne gjort for den lokale frivilligheten er å innfri løftet om å forbedre momskompensasjonen til frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen. – Det er over 20 000 frivillige organisasjonsledd som mottar momskompensasjon. Dette er en av de de ordningene som treffer bredest av alle statlig overføringer til frivilligheten.

I Regjeringserklæringen står det at ”regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen”. Men det skjer ikke, mener Frivillighet Norges generalsekretær.

– I stedet går altså andelen moms som blir kompensert, ned. Dette var regjeringens siste sjanse til å innfri løftet sitt, men det skjedde altså ikke. Det er vi skuffet over.

– Vi setter nå vår lit til forhandlingene på stortinget. Både Fremskrittspartiet og KrF har i sine program at de ønsker en full momskompensasjon, så vi forventer at det blir et tema i budsjettprosessen framover, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Les mer:

Hovedfunn i Statsbudsjettet:

Under ser du noen av de viktigste punktene Frivillighet Norge har funnet i Statsbudsjettet 2017.

  • Momskompensasjon: Det settes av 1,32 milliarder kroner til momskompensasjon for 2017
  • Støtten til frivilighetssentraler er flyttet fra Kulturdepartemtets "samfunn og frivillighet" til Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett
  • Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner og miljøorganisasjoner går ned
  • Regjeringen sier at en større del av velferdstjenestene skal levere av private og ideelle aktører
  • På integreringsfeltet bevilges det 8,12 mrd. kr i tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen virksomhet. Det er en nedgang fra 8,22 mrd. kr i 2016. 29,5 mill. kr av disse midlene reserveres til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner
  • Stønad til beboere i asylmottak foreslås redusert fra 63,12 mill. kr i 2016 til 31,12 mill. kr i 2017.
  • Grensen for skattefradrag på gaver blir stående på 25 000 kr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring