Hopp til hovedinnholdet

Myndighetene sviktet - frivillige stilte opp

Publisert:
Oppdatert:
BH161203

En ny rapport viser at frivillige spilte en avgjørende rolle da det offentlige apparatet sviktet i mottaket av flyktninger høsten 2015.

Frivillige fra Norge bidro langs hele asylkjeden – fra før flyktningene kom til landet, ved ankomstsentre, på asylmottak og i det langsiktige integreringsarbeidet i lokalmiljøene når flyktningene har fått opphold.

”Mens myndighetene var dårlig forberedt og ikke maktet å håndtere de store ankomstene sommeren 2015, mobiliserte frivillige og frivillige organisasjoner store ressurser for å sikre de nyankomne basale nødvendigheter”, heter det i rapporten fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR .

- Folk flest så at situasjonen var uholdbar og stilte opp for de som trengte det. Både de etablerte organisasjonene og nye initiativ som Refugees Welcome to Norway var avgjørende for å hjelpe mennesker som ankom til Norge i en svært sårbar situasjon, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Rapporten viser et omfattende samarbeid mellom myndighetene og frivillige, selv om det til tider knaket i sammenføyningene. Det oppsto flere steder konflikter mellom frivillige og myndighetene, og frivillige opplevde å ikke slippe til for å gi den hjelpen de ønsket. Organisasjonene hadde ikke kapasitet til å ta imot alle som ville bidra.

- Vi må bli flinkere til å samarbeide – både internt i frivilligheten, og med kommuner, asylmottak og nasjonale myndigheter. Det er viktig å lære av erfaringene fra høsten 2015, slik at vi kan stå bedre rustet neste gang noe tilsvarende skjer, sier Slotterøy Johnsen.

- Samtidig får rekordmange flyktninger nye hjemsteder over hele landet, og mange nordmenn får nye naboer. Det er viktig at frivilligheten inkluderes i det langsiktige integreringsarbeidet. Frivilligheten kan være en nøkkel til språk, nettverk og samfunnsengasjement, og flyktningene har selv mye å bidra med. De har kompetanse og ressurser som er viktige for frivilligheten og for lokalmiljøene, avslutter Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge lanserte i fjor en rapport om sivilsamfunnets bidrag i flyktningsituasjonen

Frivillighet Norge mener at følgende bør gjøres for å styrke integreringen og kunne møte en framtidig krise på en bedre måte:

· Samspillet mellom kommuner og lokale lag og foreninger må styrkes gjennom at alle kommuner får en lokal frivillighetspolitikk.

· Statens og kommunesektorens ansvar bør tydeliggjøres gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom regjeringen, KS og frivillig sektor.

· Frivillige organisasjoner må få rammebetingelser som gjør at de kan jobbe langsiktig med inkludering for å styrke deltakelsen fra alle grupper i befolkningen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring