Hopp til hovedinnholdet

Nå kan frivillige lag og foreninger søke om strømstøtte

Publisert:
Oppdatert:
Hender med neglelagg, ring og armbånd skriver på tastatur
Foto: Hedvig Kolboholen

På forslag fra regjeringen vedtok Stortinget at frivillige organisasjoner skal få støtte til ekstraordinære strømutgifter. Ordningen gjelder også fjernvarmekostnader. Kommunene har fått ansvar for å forvalte ordningen som har søknadsfrist 15. mars.

Hvor og når kan organisasjonene søke?

Det kan søkes direkte til kommunen eller via det nasjonale søknadsskjemaet på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider. Skjema fra den nasjonale søknadsportalen blir sendt videre til den aktuelle kommunen. Alle spørsmål må rettes til kommunen.

Frist for å søke er 15. mars 2022.

Søknadsskjema finnes på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Les mer

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme.
 • Virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd, som for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen gjør en vurdering av om virksomheten kan ansees som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader.

Ordningen gjelder for kommuner i prisområdene N01, N02 og N05 som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember.

Hvem kan ikke søke?

 • Kommunale virksomheter.
 • Kommersielle virksomheter.

Ordningen dekker ikke økte strømutgifter i private hjem.

Hva kan det søkes om?

 • Merkostnader ved høye strømpriser i desember, januar, februar og mars.
 • Dokumenterte utgifter til strøm eller fjernvarme i desember og januar danner grunnlag for estimat for forbruk i februar og mars.
 • Støttesatsene er:
  • Desember: 59 øre per kWt
  • Januar: 57 øre per kWt
  • Februar: 38 øre per kWt
  • Mars: 66 øre per kWt

Se retningslinjene for ordningen for mer informasjon om beregning av tilskudd.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring