Hopp til hovedinnholdet

Nå kan frivillige organisasjoner søke støtte fra stimuleringsordningen

Publisert:
Oppdatert:
Tre kvinner i rød vest med logoen til Den Norske Turistforeningen smiler til kamera.
Foto: Hedvig Kolboholen

Stimuleringsordningen for frivilligheten har tatt lang tid å få på plass, men nå er det endelig klart for at organisasjonene kan søke støtte til sine arrangement. Søknadsfristen er 15. september.

Endelig er søknadsskjema på plass. Nå håper vi at dette kan hjelpe alle organisasjonene som har hatt et tøft år. Vi kan ha flere aktiviteter etter hvert som smittervernsregler oppheves og vi gleder oss til å møtes igjen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Fratrekk er mot hensikten med ordningen

I ny forskrift står det at «Organisasjoner som har mottatt tilskudd etter § 3 kan også søke tilskudd etter § 4, men tildelingen etter § 3 vil komme til fratrekk.» I den forrige forskriften, som var den som gjaldt da søknadsfristen etter §3 gikk ut, stod følgende: «Organisasjoner som har mottatt tilskudd etter § 3 kan også søke tilskudd etter § 4.» Tilskudd etter §3 er basert på momskompensasjon i 2020 og hadde frist i april.

Frivillighet Norge mener dette er en endring som strider med hensikten til ordningen. Her vil tap organisasjonene allerede har hatt, og fått kompensert, påvirke støtten for fremtidige arrangement som ordningen søker å stimulere til.

Praktisk informasjon

Hva kan det søkes om?

Merkostnader

  • Økte kostnader til smittevernstilpasninger.
  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner.

Tapte inntekter

  • Færre arrangementsinntekter på grunn av covid-19 ved avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
  • Mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis avlyst arrangement.
  • Tapte publikums og uleieinntekter

Det gis ikke tilskudd til:

  • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
  • Tap som dekkes av forsikringsordninger eller andre offentlige kompensasjonsordninger.
  • Aktiviteter som fremmer privatøkonomiske interesser.
  • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom.

Se Lotteri- og stiftelsestilsynet for mer informasjon om stimuleringsordningen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring