Hopp til hovedinnholdet

Nansen-programmet må bidra til å styrke det ukrainske sivilsamfunnet

Publisert:
Oppdatert:
Steiner i stabel, hvor det bl.a. står "Never give up Ukraine"
Foto: Yurii Khomitskyi/Unsplash

Her er vårt innspill til stortingsmeldingen

Den tverrpolitiske avtalen om Nansenprogrammet og tilhørende proposisjon slår fast et viktig mål om å styrke det ukrainske sivilsamfunnet. Frivillighet Norge har derfor levert et innspill til den kommende stortingsmeldingen om programmet, der vi sier at støtten er viktig og nødvendig for å håndtere de umiddelbare behovene så vel som å bygge framtidig motstandsdyktighet.

Oppsummert er dette våre viktigste innspill til fordelingen av midlene:

  • Støtt sivilsamfunnet i Ukraina nasjonalt og lokalt med et eget fond etter modell fra Active Citizens Fund

  • Støtt sivilsamfunnet i Ukrainas naboland nasjonalt og lokalt med et eget fond etter modell fra Active Citizens Fund

  • Gi en andel av sivilsamfunnsmidlene som frie midler til organisasjoner

  • Gi en vesentlig andel midler til det lokale sivilsamfunnet i Ukraina

  • Frem formaliserte samarbeid mellom lokale organisasjoner og myndigheter etter modell fra Norge

  • Styrk bilaterale samarbeid mellom norsk og ukrainsk sivilsamfunn

  • Bygg universelle og åpne løsninger for oversikt over søkbare midler og tildelinger etter modell fra tilskudd.no.

  • Øremerk midler til små organisasjoner og prosjekter, med svært forenklede både søknads- og rapporteringskrav.

Les hele innspillet vårt her

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring