Hopp til hovedinnholdet

NOU 2016: 12 - Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

Publisert:
Oppdatert:
Dsc 1017 beskaaret

Ekspertutvalget ledet av Dr. philos Jon Hippe anbefaler at staten dekker framtidige historiske pensjonskostnader til ideelle aktører på helse- og sosialtjenester som har utført lovpålagte oppgaver innen helse- og sosialtjenestefeltet på vegne av staten.

Utvalget har utredet grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Et sentralt utgangspunkt for utvalgets oppdrag er den tette relasjonen som har vært, og til dels er, mellom de ideelle leverandørene av helse- og sosialtjenester og det offentlige.

De historiske pensjonsforpliktelsene er knyttet til at de ideelle virksomhetene må betale for pensjonskostnader for tidligere perioder der de har vært en tjenesteleverandør for staten, samtidig som de ikke lenger har noen avtale om slik tjenesteleveranse som kan bidra til inntjening for å dekke kostnadene.

– Framveksten av den norske velferdsstaten er nært knyttet til samspillet mellom ideelle aktører og det offentlige - sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Frivillighet Norge har i mange år påpekt behovet for at det offentlige tar ansvar for de historiske pensjonsforpliktelsene. Etter vår oppfatning har utvalget gjort et grundig arbeid og nå forventer vi at politikerne følger opp.

Utvalget mener det bør gis dekning for framtidige historiske pensjonskostnader til de virksomheter som har levert helse- og sosialtjenester til staten og som har forpliktelser knyttet til historiske pensjonskostnader som følge av at denne tjenesteleveransen.

– De historiske pensjonsforpliktelsene utgjør en betydelig merkostnad for de ideelle aktørene påpeker Slotterøy Johnsen. – Dette bidrar til at det ikke har vært mulig for de ideelle aktørene å konkurrere på likt grunnlag med de kommersielle markedsaktørene på helse- og sosialtjenestefeltet.

Utvalget legger også til grunn at det fra tidligere er flere rettskraftige dommer som pålegger det offentlige å dekke ideelle leverandørers historiske pensjonskostnader, og at det er varslet flere slike rettssaker.

Utvalget hevder at de største utfordringene ligger til virksomhetene som offentlige myndigheter har hatt lengst samarbeid med, og som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning i lengst periode. Utfordringene forsterkes dersom virksomheten drev en større tjenesteleveranse tidligere enn i dag.

Les mer i kapittel 7.5 Utvalgets konklusjon. Rapporten finner du her.

Bilde: Første møte i ekspertutvalget 10. juni 2015. Fra venstre: Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest, Per Andreas Bjørgan, partner i advokatfirma Lund & Co, Hilde Olsen, direktør i NAV, Jon Hippe, utvalgsleder og leder i Fafo, Anne Marie Due, partner i advokatfirma Hjort. Foto: Therese Koppang/Kulturdepartementet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring