Hopp til hovedinnholdet

Ny forskning om rekruttering av frivillige.

Publisert:
Oppdatert:
Delrapport2 kopi

Målet med Kampanjen for fellesskap og sosial støtte er å øke rekrutteringen til frivilligheten og med det forebygge ensomhet. Frivillig.no er et viktig verktøy i kampanjen. Nå presenterer vi funn fra Rambølls andre delevaluering av følgeforskning utført på oppdrag av Helsedirektoratet.

Rekruttering til frivilligheten samlet på ett sted

Mange frivillige organisasjoner har vært opptatt av å formidle at det er behov for en nasjonal aktør som tar et ansvar for å promotere frivillig innsats på tvers av hele frivillig sektor. Flere formidler at de er svært positive til at midlene til kampanjen er gitt Frivillighet Norge, og til at det er dem som forvalter kampanjen.

«De gjør så fine stunt også. Det ser vi direkte resultater av. Reklame på busser og sånn. Er så fint at de har sånn noen ganger i løpet av et år.»

Frivillig organisasjon

Frivillighet Norge ser stor verdi i at frivillig sektor markedsføres og får hyppige tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjoner som opplever seg involvert i kampanjen og markedsføringen og benytter seg av mulighetene dette skaper.

Evalueringen viser at Frivillig.no bidrar til å tilgjengeliggjøre frivilligheten. Potensielle frivillige blir i mindre grad avhengige av å kjenne til andre frivillige personer eller organisasjoner for å finne frem til en frivillig organisasjon. Dette er særlig viktig for personer med manglende eller lite sosialt nettverk.

Å samle det frivillige arbeidet under én portal trekkes frem som særlig positivt for blant annet tilflyttere. Disse har gjerne begrenset kjennskap til lokalmiljøet og ofte et behov for å etablere nettverk. Tidligere var man i større grad avhengig av å allerede ha kontakter i nærmiljøet for å komme inn i de frivillige aktivitetene og miljøene.

33% fler meldte seg frivillig gjennom Frivillig.no i løpet av de første 4 månedene i 2018 enn tilsvarende periode i fjor. Nå er det over 1600 organisasjoner, lag og foreninger i hele landet som bruker Frivillig.no.

Hva betyr bruken av Frivillig.no for frivillige organisasjoner, lag og foreninger?

 • Organisasjoner som har benyttet Frivillig.no til rekruttering av frivillige, forteller om flere fordeler ved å bruke portalen:
 • Øker antall henvendelser – Organisasjonene opplever at flere potensielle frivillige henvender seg til organisasjonen gjennom Frivillig.no enn via andre rekrutteringskanaler.
 • God promotering – Særlig mindre organisasjoner sier at Frivillig.no gjør at de får et profesjonelt utseende i sine annonser. Dette reduserer behovet for å bygge opp og oppdatere egne hjemmesider og annonser.
 • Det trekkes frem som positivt at det er en side der store og små organisasjoner vises side om side.
 • Når ut til et større mangfold – Frivillig.no bidrar til at man ikke er avhengig av at nye frivillige kjenner til organisasjonen eller noen med tilhørighet til organisasjonen fra tidligere for å bli rekruttert. Dette medfører videre at organisasjonene får et større mang- fold blant sine frivillige.

Hvem lykkes best?

Frivillige organisasjoner som opplever å lykkes med rekruttering bruker gjerne ulike rekrutteringskanaler for å nå ulike målgrupper, de er opptatt av å gi rask tilbakemelding til frivillige som melder interesse og de sørger for at den frivillige er oppdatert på prosessen videre og kommer relativt raskt i gang med aktiviteten de har meldt seg til.

Hvem er de frivillige som kommer inn?

Mange nye finner veien inn i frivilligheten gjennom Frivillig.no. 36 prosent oppgir at de ikke har erfaring fra frivillig arbeid fra tidligere, ytterligere 24% har ikke vært frivillig siste året. Flere av dem kjenner ikke organisasjonen de henvender seg til fra tidligere.

Flere av organisasjonene som har rekruttert gjennom Frivillig.no sier de f
år større etnisk mangfold gjennom denne rekrutteringen. Dette gjelder ulike typer organisasjoner. Blant annet har organisasjoner som retter seg mot etniske minoriteter opplevd en økning i antall henvendelser fra etniske nordmenn og motsatt.

Tall fra spørreundersøkelsen til frivillige registrert på Frivillig.no viser at 31 prosent har foreldre som er født i et annet land enn Norge og at 26 prosent har foreldre som er født i et land utenfor Norden.

De som kommer inn gjennom Frivillig.no er ofte flere unge enn gjennom andre kanaler. 40 prosent oppgir at de er under 30 år og 70% av de som melder seg gjennom Frivillig.no er kvinner.

«Vi tenkte vår «mønsterfrivillig» ville være pensjonist, men så utviklet det seg annerledes. Har fått masse unge folk gjennom Frivillig.no. Mange unge studenter. Gir en annen type energi inn i prosjektet. Vi tenker at generasjonsmøter og viktigheten av det blir ivaretatt.»

Leder nasjonalt nivå


Utfordringer ved bruk av Frivillig.no

Noen organisasjoner kvier seg for å bruke portalen fordi det innebærer å skulle administrere mange henvendelser, også fra uaktuelle kandidater.

Flere organisasjoner opplever at de som kommer inn gjennom Frivillig.no oftere er opptatt av aktiviteten enn av organissjonen. Noen har vært redd for at en slik forankring vil føre til mangel på eierskap og forpliktelser. Erfaringene, etter å ha benyttet portalen var imidlertid svært positive.

«De kommer inn for å gjøre oppdrag, og det andre er organisasjonen sin utfordring! Frivillig.no er et fint verktøy for å innhente frivillige. Og så må organisasjonen gjøre seg kjent.»

Leder nasjonalt nivå

Oppsummering av hovedfunn

 • Andre delrapport fra Rambøll oppsummerer kampanjen og bruken av Frivillig.no med disse hovedfunnene:
 • Andelen som kjenner til Frivillig.no øker
 • Frivillig.no bidrar til å tilgjengeliggjøre frivilligheten for alle
 • Frivillig.no oppleves som veldig brukervennlig.
 • Bruk av portalen medfører økt antall henvendelser fra potensielle frivillige
 • Portalen gir en god mulighet for å promotere egen organisasjon.
 • Lett å dele annonsene i andre kanaler, som egne hjemmesider og Facebook.
 • Noen organisasjoner kvier seg for å bruke portalen fordi det innebærer å skulle administrere mange henvendelser, også fra uaktuelle kandidater.
 • Frivillig.no gir gode muligheter for å få arbeidserfaring med relevans for studier eller
 • for å øke språkkunnskaper og få attester.
 • Organisasjoner når ut til de som ikke kjenner organisasjonene fra før.
 • Potensielle frivillige blir mindre avhengige av å allerede kjenne til frivillige personer eller organisasjoner, noe som er særlig viktig for nyinnflyttede.

Kulturminister Trine Skei Grande og Statsminister Erna Solberg snakker om suksessen med Frivillig.no på Frivillighet Norges Topplederkonferanse.

Last ned hele rapporten her: Følgeevaluering KAMPANJEN DEL 2

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring