Hopp til hovedinnholdet

Ny lov om offentlige anskaffelser

Publisert:
Oppdatert:
BH15237 Edit RG Btrykk

Næringskomiteen på Stortinget slår fast at det fremdeles er mulig å prioritere ideelle aktører ved offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Stortingets næringskomite la 2. juni frem sin innstilling om ny lov om offentlige anskaffelser. Saksordfører Odd Omland (Ap) uttaler at han "er svært fornøyd med at en samlet komité slår fast at det skal legges til rette for at ideelle aktører kan bidra med velferdstjenester til offentlig sektor. Et mindretall i komiteen, bestående av Ap, KrF, Sp og SV ønsket å gå enda lenger, og lovfeste at kontrakter skal kunne reserveres for ideelle aktører. (…).". Les mer på Anbud365 her.

Frivillighet Norge har i forkant av høring og komitebehandling deltatt aktivt i debatten om hvordan regjeringens forslag til nytt lovverk skulle sikre at ideelle aktører fortsatt skal kunne være en del av helse og velferdsfeltet.

– Vi er glade for at flere av våre innspill er tatt til følge i komiteens innstilling, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Det gjelder særlig at loven tydeliggjør at det handlingsrommet som finnes for å velge ideelle leverandører av helse- og velferdstjenester skal utnyttes, fortsetter Slotterøy Johnsen.

Men komiteen går ikke like langt på andre områder.

– Et eksempel er at komiteen ikke samler seg bak et mål om å øke andelen ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet. Senterpartiet har tidligere tatt til orde for å vedta en tydelig målsetning, og det er skuffende at ikke komiteen følger opp dette initiativet, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge vil følge implementeringen av loven tett framover og være en pådriver for at det handlingsrommet som finnes for å velge ideelle leverandører av helse- og velferdstjenester tydeliggjøres i veilederen som er under utarbeidelse og skal brukes av innkjøpere i kommunene.

Se vår pressemelding om saken her.

Se også uttalelse i saken fra Virke her.

Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring