Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport om innvandrerorganisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Bilde Fafo

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Fafo gjort en undersøkelse av innvandrerorganisasjoners rolle i lokalt integreringsarbeid. De har gått gjennom kommuner og innvandrerorganisasjoners erfaringer knyttet til støtteordningen Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

I rapporten peker forfatterne særlig på tre forutsetninger for samarbeid med kommunen som kan bidra til å trekke innvandrerorganisasjoner med i det lokale integreringsarbeidet. Disse er at kommunen klarer å møte organisasjonene på en ubyråkratisk måte, at kommunen etablerer møteplasser det minoritetsorganisasjoner og majoritetsorganisasjoner kan bli bedre kjent og bygge tillit og at kommunen klarer å møte innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere.

- Vi er glade for at rapporten viser hvor viktig det er å møte frivillige organisasjoner med tillitt og å anerkjenne det arbeidet organisasjonene driver. Innvandrerorganisasjoner er en viktig del av den brede og mangfoldige frivilligheten i Norge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Tilskuddsordningen som Fafo har gått gjennom er tilgjengelig i 20 av landets kommuner. Forfatterne anbefaler at den tilføres friske midler slik at den kan gjøres tilgjengelig i alle kommuner med et visst antall med innvandrerbakgrunn i befolkningen.

- Dette stiller vi oss bak. Frivillighet Norge har ved flere anledninger foreslått at ordningen må tilføres midler og utvides til alle kommuner, sist i vårt høringssvar til NOU 2017:2 Integrasjon og tillit, sier Stian Slotterøy Johnsen.

- Rapporten viser at kommunene bør ha en god relasjon til de frivillige organisasjonene ut over den kontakten de har rundt tilskuddsordninger som kommunen forvalter. Det er viktig at kommuner har en frivillighetspolitikk som kan bidra til vekst og utvikling for hele frivilligheten i sin kommune, avslutter Slotterøy Johnsen.

Her kan du lese rapporten.

Er du på Arendalsuka kan du få med deg foredrag om rapporten på Fafo-båten 17. august.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring