Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport om rekruttering til frivilligheten og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor

Publisert:
Oppdatert:
Forside rapporten "økt deltakelse i frivillige organisasjoner"
Frivillighet Norge har laget en ny rapport om økt deltakelse i frivillige organisasjoner.

Gjennom to år med pandemi har deltakelsen i frivillige organisasjoner blitt redusert. Nå oppgir fire av fem organisasjoner at de har kapasitet til å ta imot nye frivillige i tiden framover. Frivillighet Norge har gjennomført en undersøkelse i februar- april 2022, for å kartlegge status i lokale lag og foreningers forutsetninger til å øke aktiviteten etter pandemien.

Spørreundersøkelsen ble sendt til alle lokale lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret. Undersøkelsen ser på statusen hos de frivillige organisasjonene etter pandemien, planer og strategier for vekst og hvordan organisasjonene samhandler med kommunene. Det var totalt 4518 respondenter som gjennomførte hele undersøkelsen.

Nye frivillige til organisasjonene

Frivillige organisasjoner består av mennesker som kommer sammen for å engasjere seg i en sak, organisere aktiviteter som de er interessert i eller for å være sammen med andre som er engasjert i det samme som en selv. Under pandemien har de strenge restriksjonene på aktiviteter gjort at noen har falt fra og få nye har kommet til. I undersøkelsen er det kartlagt hva som skal til for å rekruttere flere nye inn i frivilligheten.

66 % av organisasjonene peker på kapasitet til å følge opp nye frivillige, som viktig for å lykkes med sin rekrutteringsstrategi. Nesten halvparten av respondentene opplyser at de ikke har iverksatt lokale tiltak for rekruttering av nye til organisasjonen. Samtidig oppgir 84 % av respondentene at deres organisasjon i større eller mindre grad har kapasitet til å rekruttere nye. Gode løsninger for rekruttering som ikke tar for mye av foreningenes kapasitet er noe som jobbes med i prosjektet økt deltakelse hos Frivillighet Norge, og er et av målene i Frivillighetens år 2022.

Samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommuner

Samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor er viktig for begge parter. I spørreundersøkelsen oppgir over halvparten at de ikke vet om kommunen har en egen kontaktperson for frivillige organisasjoner. Dette kan tyde på at det er et behov for at kommunen og frivillige organisasjoner snakker mer sammen, og at kommunen kan gjøre seg mer tilgjengelig for frivillig sektor.

En dugnad for økt deltakelse

Prosjektet dugnad for økt deltakelse handler om hvordan gode verktøy og løsninger, samt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner, kan bidra til mer rekruttering inn i frivilligheten, som igjen kan bidra til å forebygge ensomhet. Sentralt i prosjektet er rekrutteringsverktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no, frivillighetens egne gratis verktøy for økt deltakelse. Prosjektet er blant annet støttet av Helsedirektoratet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring