Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport sammenlikner frivillig sektor i 16 ulike land

Publisert:
Oppdatert:

Johns Hopkins-senteret for studier av sivilsamfunn har nylig publisert en rapport som tar for seg statusen for frivillig sektor i 16 ulike land. Rapporten viser at frivillig sektor i Norge ligger på verdenstoppen i blant annet andel frivillig arbeid.

Johns Hopkins-senteret er et av verdens ledende sentre innen forskning på sivilsamfunn og frivillighet. De har tidligere levert en håndbok til FN i hvordan man kan lage satelittregnskap som beregner verdiskapingen i frivillig sektor i et land. Nå har de altså samlet inn tall fra nasjonal statistikk i 16 land. Rapporten de har produsert er kort og lettlest, og gir et interessant innblikk i frivillig sektor verden over.

Ikke uventet kommer Norge godt ut på flere av målene. Rapporten viser at norske organisasjoner og stiftelser (i rapporten kalt «non-profit organizations» eller NPIs) står for en arbeidsmengde som tilsvarer 8,2 % av den totale arbeidsstyrken. Hele 4,8 av disse 8,2 prosentpoengene skjer i form av ulønnet frivillig aktivitet.

En sektor i vekst

Rapporten sier videre at frivillig sektor produserer verdier tilsvarende 4,2 % av brutto nasjonalprodukt. Dette er store verdier, men likevel langt unna topplandet Canada, hvor frivillig sektor produserer verdier tilsvarende hele 8,1 % av BNP. Samtidig har Norge et høyt BNP, og en noe annerledes frivillig sektor enn mange land. Rapporten viser at frivillig sektor i Norge produserer tjenester i langt mindre grad enn de fleste andre land. I stedet dreier frivillighet i Norge seg mer om kultur, deltakelse og påvirkning. Rapporten viser videre at veksten i frivillig sektor er stor over hele verden. I Norge har sektoren vokst med i snitt 8,7 % per år de siste årene. For de fleste landene man har tall for har frivillig sektor også vokst mer enn økonomien generelt.

- Dette er en interessant og gledelig rapport for frivillig sektor i Norge, som viser hvor viktig det er å få frem god sammenlignbar statistikk om sivilsamfunnet, sier Stian Slotterøy Johnsen, utredningssjef hos Frivillighet Norge.

- I rapporten er det data om inntekstskildene for 12 land, men Norge er ikke med. Det er viktig at SSB i Norge også ser på inntektssiden når de skal lage fremtidige Satelittregnskap for frivillig sektor. Vi får da et mer komplett bilde av organisasjonenes økonomiske situasjon, fortsetter Johnsen.

Rapporten gir viktige pekepinner om frivillig sektor i mange land. Les hele rapporten her.

Johns Hopkins-senteret har også publisert en kortere grafisk fremstilling av nøkkeltall her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring