Hopp til hovedinnholdet

Ny samarbeidsavtale på vei?

Publisert:
Oppdatert:
Birgittebrekke portrett

Generalsekretæren i Frivillighet Norge hadde møte med statssekretær Erik Lae Solberg i Næringsdepartmentet om vilkårene for ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet 18. mars.

I møtet opplyste statssekretæren at regjeringen vil konkretisere samarbeidsavtalen med ideelle aktører på helse og velferdsfeltet, og gjenoppta de avtalefestede dialogmøtene med avtalepartene i den eksisterende avtalen, i løpet av kort tid. Den er også innstilt på å benytte handlingsrommet i det eksisterende innkjøpsregelverket og kartlegge de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader på institusjonsnivå, med sikte på å finne en løsning. Statssekretæren understreket at regjeringen har samme mål som Frivillighet Norge: å sikre at ideelle aktører er en del av det offentlige velferdstilbudet også i framtiden.

- Vi er glade for signalene som ble gitt i møtet. Det er viktig at regjeringen nå aktivt tar i bruk handlingsrommet og prioriterer å kjøpe helse- og velferdstjenester fra ideell sektor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

- Erfaringene dette gir vil sammen med jevnlig dialog med partene i samarbeidsavtalen, gi et godt grunnlag for å beslutte hvordan Norge skal håndtere implementeringen av den nye EU-direktivet som trer i kraft om to år, sier generalsekretæren.

Les Frivillighet Norges notat til statssekretær Erik Lae Solberg her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring