Hopp til hovedinnholdet

Ny veileder om adgangen til å reservere konkurranser for ideelle aktører

Publisert:
Oppdatert:
Monica Maeland farge trykk Foto Hans Jrgen Brun3

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en generell veileder som beskriver adgangen og rammene for å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører.

- Norge har en lang tradisjon for å bruke ideelle aktører i velferdstjenestene våre. De har høy kompetanse, stort engasjement og stor tillit i befolkningen, sa næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding i forbindelse med publiseringen.

Frivillighet Norge har i mange år arbeidet for at regjeringen skal føre en anskaffelsespolitikk som ivaretar de ideelle aktørenes særtrekk som leverandører i helse og sosialfeltet. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er derfor glad for at veilederen endelig foreligger.

- Flere av de mest sentrale punktene vi har forsøkt å få gehør for over år er tatt inn i veilederen. Denne saken viser derfor hvor viktig det er å arbeide langsiktig og målrettet, sier Johnsen.

Da lov om offentlige anskaffelser ble behandlet i Stortinget, understreket Stortingets næringskomite behovet for at det norske regelverket fullt ut utnyttet det handlingsrommet som EUs regelverk til enhver tid gir. Frivillighet Norge, Virke og Ideelt nettverk var blant aktørene som jobbet hardt for dette.

Samtidig er det skapt mye usikkerhet knyttet til det juridiske grunnlaget for å prioritere ideelle aktører i anskaffelsesprosesser.

- Vi har derfor store forventninger til veilederen. Den gir politikere og offentlige innkjøpsansvarlige større trygghet til at det fortsatt er mulig å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører, og hvordan de skal gå fram for å gjøre dette, sier Slotterøy Johnsen.

Veilederen kan du lese her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiledning-om-hvordan-oppdragsgiver-kan-vurdere-om-det-er-adgang-til-a-reservere-konkurranser-om-anskaffelser-av-helse--og-sosialtjenester-for-ideelle-leverandorer/id2582864/

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring