Hopp til hovedinnholdet

Ny veileder: Smittevern for frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Forsiden til veilederen

Frivillige organisasjoner kan nå åpne en del aktiviteter innenfor smittevernreglene. Frivillighet Norge og LNU har utarbeidet en veileder til hva slags hensyn som må tas.

Frivillige organisasjoner kan gjennomføre de fleste av sine aktiviteter, så lenge de overholder gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, slik de er beskrevet i veilederen og på Folkehelseinstituttets nettsider. Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet. (Forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet) og er også basert på innspill fra et utvalg av våre medlemsorganisasjoner og koordinert med Kulturdepartementet.

Det er både noen generelle råd til organisasjonene og noen særlige råd til barne- og ungdomsorganisasjoner og råd om psykososial oppfølging og sårbare personer. I tillegg har veilederen fire hovedregler med tilhørende råd:

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  2. Sørg for god hygiene
  3. Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer
  4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Frivillighet Norge vil oppdatere veilederen fortløpende, og vil også holde oversikt over andre relevante veiledere for frivilligheten. Send oss gjerne relevante dokumenter fra deres organisasjon på guri@frivillighetnorge.no

Følg denne lenken for å komme til veilederen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring