Hopp til hovedinnholdet

Nye koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
Stian Slotterøy Johnsen
Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. – Bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Nyebilder.no)

Pressemelding: Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021.

En fersk undersøkelse Frivillighet Norge har gjennomført blant frivillige organisasjoner viser at 2 av 3 organisasjoner ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten så langt. Frivillighet Norge mener at nye ordninger må være bedre tilpasset organisasjonenes utfordringer.

– Det koster mer å arrangere med de smittevernsreglene vi har nå, blant annet fordi det krever mer planlegging og større plass til færre deltakere. Det er også behov for mer og annet utstyr enn tidligere. Vi forventer at nye ordninger vil imøtekomme de faktiske behovene organisasjonene opplever i hverdagen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

– Det er bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø.Mange vegrer seg for å planlegge nye aktiviteter fordi de er usikre på fremtidig smittesituasjon og mulige økonomiske tap, sier SlotterøyJohnsen.

Beregning av tilskudd

Mange organisasjoner har mistet medlemmer siden koronautbruddet. Regjeringen varsler nå at medlemstall fra 2019 skal brukes som grunnlag for tilskudd.

– Dette er et veldig godt og viktig forslag fra Abid Raja, og i tråd med hva vårt årsmøte vedtok i mai 2020. Mange organisasjoner er bekymret fordi koronasituasjonen har påvirket aktivitetsnivået, medlemstilbud og rekruttering av nye medlemmer. Derfor er det viktig at det offentlige ikke bruker aktivitetsnivået i “annerledesåret” 2020 som grunnlag for beregning av tilskudd. At man i stedet kan velge åbruke 2019-tall, bidrar til mer forutsigbarhet for organisasjoner som ikke har kunnet rekruttere som normalt, og betyr at vi ikke trenger å kutte mer i aktivitet, sier SlotterøyJohnsen.

– Det bør imidlertid også være mulig å velge å bruke 2020-tall, for organisasjoner som har hatt medlemsvekst, understreker Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring