Hopp til hovedinnholdet

Nysgjerrig, modig og mangfoldig

Publisert:
Oppdatert:
Panel med Selma Benmalek, Tonje Refset, Henrik Lunde, Rahwa Yohaness. Ledet av Rahman Chaudhry.
Panelsamtale med Selma Benmalek, Tonje Refset, Henrik Lunde og Rahwa Yohaness ble ledet av konferansier Rahman Chaudhry. Foto: Ida Holmin.

10. november hadde vi digital konferanse om inkludering i frivilligheten. Her finner dere noen av er høydepunktene og tips om verktøy for inkludering og økt mangfold som ble lagt frem.

Konferansen hadde tittelen Frivilligheten - Nysgjerrig, modig og mangfoldig. Frivillige organisasjoner fra hele landet deltok. Viktige spørsmål var hvordan kan frivillige organisasjoner kan samarbeide og inkludere bredere. Og om det er noen barrierer i frivilligheten som vi må rydde opp i.

Er vi nysgjerrige, modige og mangfoldige?

Konferansier Rahman Chaudhry hadde forberedt en samtale med Henrik Lunde, seksjonsleder Klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund, Selma Benmalek, styremedlem blant annet i JM Norge, AKKS og Melahuset, Tonje Refseth, prosjektleder mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv og Rahwa Yohaness, politisk rådgiver, og tidligere leder, av African Student Association UiO og grunnlegger av Manifold.

Samtalen dreide seg om barrierer i frivilligheten, toleranse og gode grep for å inkludere bedre.

Selma trakk frem at vi må bli flinkere til å inkludere mennesker som ikke kan norsk i frivilligheten.

–Det er en veldig høy terskel å bli frivillig om du ikke kan godt nok norsk. Jeg har møtt mange som føler seg ekskludert, fordi de ikke kan bli frivillige fordi de ikke kan norsk. Og som det har blitt sagt før på konferansen, å bli frivillig er bra for språkkunnskapene dine.

Rahwa pekte på at hvis et miljø er mangfoldig og virker åpent for alle, så er det veldig mye lettere å engasjere seg. –Det er viktig å være bevisst hvordan man uttaler seg om visse deler av befolkningen. Er man for eksempel muslim og ønsker å engasjere i feministiske formål eller er skeiv, så er det ikke lett å komme seg til den såkalte mainstreambevegelsen. Det hjelper ikke å uttale at minoriteter ikke engasjerer seg, for da er det som å gjenskape den samme syklusen som gjør at folk ikke kommer.

Henrik fulgte opp Rawhas poeng om å være bevisst på språkbruk. – Jeg blir overrasket når noen er overrasket over at det finnes rasisme i fotballen. Kampen mot det blir vi aldri ferdig med. Vi må fjerne barrierene som ligger i hvordan du blir møtt og i språkbruken. Vi må fjerne barrierene for å delta, og få alle de som skal rekruttere folk til å bli trenere og ledere til å aktivt rekruttere mye bredere en de gjør nå.

Tonje la også vekt på barrierer. –Det vil jo være naivt å svare at det ikke eksisterer rasisme og diskriminering i friluftslivet også. Men jeg vet ikke om det alltid er bevisst. Ulike barrierer kan også bidra til diskriminering. Det kan ha med tilgjengelighet å gjøre, at man ikke er synlige for alle, at folk ikke kjenner til aktiviteter som alle kan være med på, eller praktiske utfordringer som at noen mangler transport og derfor ikke får deltatt.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet

Statsråden takket være den store og gode innsatsen de frivillige organisasjoner gjør, og som gir et viktige bidrag til hverdagsintegreringen. Språkopplæring er en sentral del av regjeringens integreringsstrategi. Blant tiltakene er at regjeringen har satt av 5 millioner til å styrke tilskuddordningen til norsktrening i regi av frivillige organisasjoner og 20 millioner til en klippekortordning for norskopplæring, som blant annet kan brukes til å delta i språkopplæring i regi av frivillige organisasjoner.

Signer Mangfoldsplakaten!

I sitt innlegg trakk generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen frem at Frivillighet Norge nylig har vedtatt Mangfoldsplakaten. Plakaten skal være en hjelp til organisasjoner som vil nå bredere ut og øke mangfoldet i sin organisasjon. På Knekk inkluderingskoden kan organisasjoner lese og signere Mangfoldsplakaten. Her finner man også verktøy og man kan laste ned et eget merke for å vise at man har signert.

Slik får dere nye med!

Prosjektleder i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen presenterte verktøy for å rekruttere flere nye. Snart vil vi lansere Ungfritid.no som er et nytt nasjonalt verktøy. Dette er et tiltak som skal bidra til å oppfylle Fritidserklæringens mål, om at alle barn og unge skal kunne få delta i en varig fritidsaktivitet. Ungfritid.no vil samle og synliggjøre et mangfold av fritidsaktiviteter og vil gjøre det enklere å finne fram til fritidsaktiviteter som barn og unge ønsker å delta i.

Ungfritid.no skal få informasjon om organisasjonen og aktivitetene ut til nye deltakere. Verktøyet bygger på erfaringene vi har gjort gjennom Frivillig.no som mange frivillige organisasjoner har tatt i bruk for å rekruttere nye frivillige. Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Siden gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Både Frivillig.no og Ungfritid.no er gratis å bruke for alle frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. Du som driver med rekruttering i din organisasjon kan opprette en bruker i dag. På sidene finner man også mange gode tips, som hvordan man kan ta imot nye frivillige, om samarbeid og hvordan man kan synliggjøre organisasjonen, aktivitetene man tilbyr og skape vekst i egen organisasjon.

Frivillighetens år 2022

Prosjektleder for Frivillighetens år, Birgitte Brekke inviterte oss til å starte planleggingen av dette året der vi virkelig skal løfte frem frivilligheten og feire alle de som får store og små tannhjul i organisasjonene til å tikke og gå.

–Frivillighetens år 2022 kommer raskere enn du tror! Året kan være en drahjelp for din organisasjon i arbeidet for å få flere med, økt mangfoldet og økt synlighet. Tenk allerede nå på hvilke aktiviteter eller arrangementene dere planlegger som faller sammen med ett eller flere av de tre målene for Frivillighetens år. Målene er:

  • Flere med
  • Økt mangfold
  • Synliggjøre frivillig sektors rolle og bidrag i samfunnet

Her kan du laste ned banner, logo og filmer for Frivillighetens år.

Se hvorfor Kulturminister Abid Raja gleder seg til Frivillighetens år.

På konferansen fikk også deltakerne en fin musikalsk opplevelse med Daniela Reyes, sanger, komponist og gitarist. Gikk du glipp av konferansen kan du høre sanger Daniela fremførte her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring