Hopp til hovedinnholdet

Opposisjonen vil øke skattefradrag for gaver til frivillige

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norge er glad for at en samlet opposisjon stiller seg bak vårt krav om utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Dagens ordning er en suksess, men beløpsgrensen har ikke blitt justert med ett øre siden 2005.

Siden 2000 har du kunnet føre gaver til frivillige organisasjoner i selvangivelsen, og fått fradrag på skatten. Ordningen har stimulert givergleden og økt organisasjonenes inntekter, men beløpsgrensen har stått bom fast på 12.000 kroner siden 2005. Det vil en samlet opposisjon gjøre noe med.

Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre vil øke beløpsgrensen for hvor store gaver man kan trekke fra på skatten. De foreslår at privatpersoner skal kunne få fradrag for gaver på inntil 25.000 kroner, mens grensen for bedrifter skal være 100.000 kroner. Dette framgår av partienes forslag i Finanskomiteens innstilling om skatter, avgifter og toll.

Ber regjeringen gå inn for det samme

Frivillighet Norge har fremmet tilnærmet samme krav, og er glad for at opposisjonen gir sin tilslutning til dette. Nå håper generalsekretær Birgitte Brekke at regjeringen følger etter.

- Det er helt strålende at opposisjonen nå stiller seg bak et forslag som er helt i tråd med vårt forslag og frivillighetens ønske. Nå gjenstår det at regjeringen går inn for det samme, sier Brekke.

Brekke betegner utvidelsen av skattefradragsordningen som ett av flere viktige grep for å styrke frivillig sektor.

Reell stimuli for bedrifter nødvendig

Frivillighet Norge er særlig glad for at opposisjonen ser behovet for å skille mellom privatpersoner og bedrifter. Per i dag er beløpsgrensen satt til 12.000 kroner for begge kategoriene. Frivillighet Norge jobber for at bedrifter skal få skattefradrag for gaver inntil 100.000 kroner, og er derfor svært glad for at også dette kravet tilsluttes i opposisjonens forslag.

- Skattefradragsordningen skal stimulere til mer giverglede og økte frie inntekter til frivillig sektor. Men med en beløpsgrense på 25.000 kroner blir skattefradraget såpass lite at det i realiteten ikke stimulerer store bedrifter til å gi mer, sier Brekke.

Halvparten av norske bedrifter gir gaver til frivillige organisasjoner. Gaver fra privatpersoner og bedrifter har blitt en stadig viktigere del av frivillig sektors inntekter, og utgjorde i 2010 i snitt 13 prosent av inntektene. Organisasjoner som jobber med bistand og internasjonale spørsmål henter så mye som en fjerdedel av inntektene sine på denne måten.

- Vi jobber med mål om mer og bedre frivillighet. Sikring av stabile og frie inntekter er sentralt for å oppnå dette, sier Brekke.

Frie inntekter viktig for nyskaping

Frivillig sektor er en tredje sektor mellom stat og marked, og for sektoren er det et mål å bevare sin uavhengighet. Per i dag er to tredjedeler av inntektene generert av organisasjonene selv, blant annet gjennom gaver. Mye takket være sin uavhengighet har frivilligheten opp gjennom tidene drevet fram ordninger det offentlige ikke har tilbudt fra før. Barnehager, krisetelefoner og helsetilbud til papirløse er eksempler på slik pionervirksomhet.

- Frie inntekter er nødvendig for at sektoren fortsatt skal kunne være den uavhengige, banebrytende og nyskapende sektoren den tradisjonelt har vært, sier Brekke.

Utvidelse vil få flere til å gi mer

Frivillighet Norges rapport om skattefradragsordningen viser at det er bred deltakelse og oppslutning om ordningen blant organisasjoner med ulike arbeidsområder og økonomier.

Rapporten viser også ordningen blir stadig mer kjent i befolkningen. Det ble i 2011 gitt 2.38 milliarder kroner i gaver gjennom skattefradragsordningen. Nærmere halvparten av gavene blir rapport til skattemyndighetene, slik at skattefradrag utløses. At rapporteringsandelen øker, vitner om at giverne er stadig mer bevisste på skattefordelen – og sannsynliggjør at en utvidet ordning vil kunne stimulere til at flere gir mer.

- Alle undersøkelser tilsier at skattefradragsordningen har fungert, så det er grunn til å tro at en utvidelse vil stimulere til enda mer giverglede, sier Brekke.

Undersøkelsene og statistikken det vises til i denne artikkelen, finnes i Frivillighet Norges rapport om skattefradragsordningen, ”Det må bli enklere å bidra”. Også på våre politikksider kan du lese mer om Frivillighet Norges arbeid med skattefradragsordningen.

Les også: Opposisjonen vil gjøre frivilligheten til arving

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring