Hopp til hovedinnholdet

Opprop til politikerne

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen, Berit Kjøll, og Heikki Eidsvoll Holmås
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen, president i Norges Idrettsforbund Berit Kjøll, og styreleder i Frivillighet Norge Heikki Eidsvoll Holmås, på Arendalsuka 2019. Foto: Birgitte Heneide

Koronakrisen har snudd hverdagen på hodet. Vi lever fortsatt livene våre med avstand til hverandre, og med begrensninger på hva vi kan gjøre, og hvor vi bør oppholde oss. Store endringer og usikkerhet om hvordan fremtiden ser ut vekker uro og bekymring hos alle, angst og utrygghet hos mange. Det er helt naturlig, og helt menneskelig.

Skrevet av: Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund, Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening, Heikki Eidsvoll Holmås, styreleder i Frivillighet Norge.

Vi lever i en global krise som truer liv og helse. Ingen deler av samfunnet er fritatt. Vi har den største arbeidsledigheten siden krigen, mange bedrifter opplever dramatiske fall og livsverk står i fare for å falle i grus. Nå ser vi heldigvis tegn på at situasjonen normaliseres noe. Kultur, idrett og frivillighet åpnes gradvis opp, det samme har barnehagene og skolen gjort.

Vi takker myndighetene for å ha tatt situasjonen på alvor og gjort nødvendige grep for å begrense smitte og raskt få på plass virkemidler for å få samfunnet gjennom krisen. Vi bor i et land der vi kan og skal være uenige i valg og veivalg, og vår rolle er å representere idretten, friluftslivet og frivilligheten. Samtidig anerkjenner vi at store og viktige utfordringer – som dem vi nå står i – krever harde og tøffe prioriteringer fra politikernes side.

Veien videre

Det er en tid for alt. Lenge har alt handlet om liv og helse. Nå er det tid for gradvis gjenåpning av samfunnet, med mer fysisk aktivitet, mindre stillesitting; mer fysisk interaktivitet og færre digitale møter.

Mange av oss er så heldige å ha hatt noen av de vi er glade i, tett rundt oss. Men for andre har dette vært en ekstra utfordrende tid. Med stengte skoler og fritidsordninger, avlyste treninger og korpsøvelser, har ensomheten vært ekstra stor for barn og unge som har det utfordrende hjemme. Når frivillighetens møteplasser er stengt og de faste turgruppene og treningene er lagt på is, kan dagen bli uendelig lang og stille for mange. For det er først når den vanlige hverdagen er borte, vi ser hvor betydningsfull den er.

Som frivillige organisasjoner deltar vi for fullt i dugnaden med å begrense smittespredning. Men vår aller viktigste oppgave begynner nå. Myndighetene har besluttet at vi kan lette på restriksjonene og begynne å leve mer som normalt. Vi har derfor klare forventinger om at myndighetene også tar de nødvendige grepene gjennom krisepakker og budsjetter som setter oss i stand til å bidra til at vi alle langsomt kan ta hverdagen tilbake..

Samhold og gode opplevelser

Vi snakker ikke først og fremst på vegne av alle dem som lever av kultur, frivillighet og idrett – men på vegne av dem som lever for idrett, for friluftsliv, for kor og for speidergruppa.

Fritidsaktiviteter og frivillig engasjement er en utrolig viktig del av hverdagen og av livet til svært mange mennesker i Norge. Frivilligheten er en hjørnestein i et levende demokrati og et fungerende velferdssamfunn. Frivillighet fremmer fellesskap, samarbeid og viljen til å finne felles løsninger. I denne krisetiden har disse verdiene igjen vist seg å være noe av det aller beste ved Norge. Når koronakrisen er over vil vi mer enn noen gang før, trenge det engasjementet som de frivillige organisasjonene representerer. Vi trenger foreninger, klubber og lag som barn, ungdom og voksne kan dra til, med forventning om samhold og gode opplevelser.

Vi takker det politiske Norge for de tiltakene som allerede er satt i gang for å holde oss på fote gjennom krisen. Dessverre er de ikke tilstrekkelige til å kunne sette i gang aktiviteter i samme omfang som før. Vi ber innstendig om at politikerne også husker oss i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og i kommende tiltakspakker. Det er stort behov for økonomiske tiltak som virkelig treffer bredden av frivilligheten

I våre organisasjoner er det mange lokale lag og foreninger som vil slite lenge på grunn av uteblitte inntekter, samtidig som mange kostnader fortsatt løper. Det er viktig å få i gang idretten, musikken, friluftslivet, teateret og annen aktivitet så godt som mulig, så fort det er forsvarlig. Men vi trenger hjelp for å få det til.

Vi skal gjøre alt det vi kan for å bringe hverdagen tilbake. Sammen kan vi skape det samholdet, det fellesskapet og det samfunnet vi alle er avhengige av.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring