Hopp til hovedinnholdet

Oslo kommune har innført eiendomsskatt

Publisert:
Oppdatert:
Oslo view

Eiendomsskatten omfatter i utgangspunktet også eiendom som eies av frivillige organisasjoner, men Frivillighet Norge anbefaler alle våre medlemmer som har mottatt krav om eiendomsskatt til å søke om fritak.

I bystyrets møte 29. mars (fra ca. 01:07:46) fikk finansbyråd Robert Steen spørsmål om hvorfor ikke bygg eid av frivillige organisasjoner er fritatt for eiendomsskatt. Han svarte at de organisasjonene som mener at de omfattes av § 7, bokstav a) kan søke om fritak.

Den lyder slik: ”§ 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.”

Frivillighet Norge mener at alle frivillige organisasjoner er til gagn for stat og kommune og vi anbefaler derfor alle våre medlemmer som har mottatt krav om eiendomsskatt til å søke om fritak. Fristen er 11. april og det er verdt å merke seg at det å søke om fritak er en forutsetning for å slippe eiendomsskatt. Røde Kors har samlet sammen noen formalia som må være på plass for å søke om fritak. Som det fremgår er listen omfattende så man må sette av god tid til søknaden.

Frivillighet Norge har rettet en henvendelse til Oslo kommune hvor vi ber om at frivillige organisasjoners eiendom som benyttes i den frivillige virksomheten blir fritatt for eiendomsskatt. Dersom dere søker om fritak ber vi dere om å orientere oss slik av vi vet omtrent hvor mange det gjelder når vi jobber opp mot Oslo kommune.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring