Hopp til hovedinnholdet

Partnerskap mot mobbing arrangerer faglig forum om barns trygghet på nett

Publisert:
Oppdatert:
PMM illustrasjonsbilde

Frivillighet Norge ble i september i år en del av Partnerskap mot mobbing (PMM). Partnerskapet jobber for alle barns rett til et læringsmiljø uten mobbing. Partnerskapet jobber mot det målet ved å øke kompetansen, og bedre samarbeidet om lokale tiltak, i arbeidet mot mobbing.

Partnerne er Regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen, Fagforbundet, Kommunenes Sentralforbund, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene.

Frivillighet Norge skiller seg fra de andre partene på flere måter, men er med som en representant for frivilligheten. Frivilligheten anses som en viktig læringsarena, og de er ønskelig å jobbe enda mer tverrfaglig og tverrsektorielt med både forebygging og håndtering av mobbing.

Frivillighet Norges mål med å gå inn i partnerskapet er blant annet å sikre at de lokale tiltakene og prosjektene som igangsettes i partnerskapet inkluderer frivilligheten på en god måte, og at verktøyene som utvikles også kan brukes på frivillighetsarenaen.

Som en del av partnerskapet får også Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner tilgang på kompetansehevende kurs, muligheten til å delta i partnerprosjekter og til å søke om penger til disse via partnerpotten som PMM disponerer.

Den 14. november arrangerer partnerskapet, i samarbeid med Barneombudet, et faglig forum med tittelen «Barns trygghet på nett: Hva vet vi, og hva trenger vi å vite om digital mobbing?» Arrangementet er gratis.

Sted: Konferansesenteret Høyres hus, Stortingsgata 20, Oslo

Påmeldingsfrist: 1. november

Meld deg på her!

Program for konferansen:

09.30 Kaffe og registrering

10.00 Velkommen ved Kari Vold Jensen, PMM (PBL)

10.05 Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

Barns digitale rettigheter – fra barnekonvesjonen til praksis

10.35 Melina Røe og Trond Buland, NTNU

Hva forteller Elevundersøkelsen oss om skolenes arbeid med digital mobbing?

11.05 Pause

11.20 Trond Kalhagen, PMM (KS) og Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

Workshop - Hva vet vi, og hva trenger vi å vite?

12.15 Lunsj

13.00 Dorte Marie Søndergaard – Mobbing, sosiale dynamikker og digitalisering

14.00 Pause

14.30 Barneombud Inga Bejer Engh

Refleksjoner og veien videre

14.50 Avslutning ved Frode Restad, sekretariatet for PMM (Utdanningsdirektoratet)

Har du spørsmål om Partnerskap mot mobbing og Frivillighet Norges rolle, ta kontakt med marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring