Hopp til hovedinnholdet

Plattform for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner videreføres

Publisert:
Oppdatert:

Torsdag 4. april signerte KS og Frivillighet Norge en ny plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Formålet er å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene, og å slå fast noen viktige pilarer som et slikt samarbeid bør baseres på.

Kun 20 % av kommunene har per i dag en vedtatt frivillighetspolitikk. Frivillighet Norges mål er at denne andelen skal øke.

- Målet med frivillighetspolitikken må være å skape et bedre lokalsamfunn gjennom å styrke den lokale frivilligheten, ikke å spare penger, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

Torsdag 4. april arrangerte KS og Frivillighet Norge frokostseminar om plattformen. På seminaret holdt både Brekke, Sigrun Vågeng (administrerende direktør i KS) og statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen innlegg. I tillegg var det presentasjoner fra Trondheim og Nittedal, hvor det er et godt samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner. Se programmet her.

- Frivillighet må være artig

Sigrun Vågeng trakk fram tre stikkord som grunnlag for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner: egenverdi, mangfold og lokalt.

- Frivillighetens egenart må ligge til grunn for et samarbeid, sa Vågeng.

Statssekretær Mina Gerhardsen pekte at det det ligger mange spennende muligheter i samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Hun fortalte at hun hadde møtt ildsjelene i Kortnebbgåsas ve og vel - en av finalistene til Frivillighetsprisen i 2012.

- Vi fikk klar beskjed om hva som er viktigst for den lokale frivilligheten: "Frivillighet må være artig", sa Gerhardsen.

- Begeistring, betydning og fellesskap er driverne for frivilligheten, fortsatte hun.

- Et godt samarbeid mellom kommune og frivillig sektor kan være en gullgruve for lokalsamfunnet, sier Brekke.

- Men det finnes flere fallgruver som må unngås. Ikke minst er det viktig å være bevisst på hvilken rolle frivilligheten spiller i samfunnet. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet, de øker samfunnets sosiale kapital, skaper tilhørighet og bolyst, bidrar til inkludering og tilbyr aktiviteter av alle tenkelige slag. De gir et godt oppvekstmiljø, motvirker ensomhet og styrker folkehelsen, fortsetter hun.

Veileder for lokale organisasjoner

Som et ledd i arbeidet med å få flere kommuner til å utvikle en frivillighetspolitikk skal Frivillighet Norge utgi en veileder for lokale frivillige organisasjoner. Veilederen skal bidra til bedre dialog mellom de lokale frivillige organisasjonene og kommunen, og bidra til bevisstgjøring om hvilken rolle frivilligheten spiller i lokalsamfunnet. Veilederen skal være ferdig i løpet av 2013

- Samarbeid mellom kommune og frivillig sektor må ha som mål å ta vare på og styrke de verdiene som allerede finnes. Om kommuner ønsker å engasjere frivillige på nye områder, må dette skje i samråd med de frivillige organisasjonene som allerede er etablert. Hvis ikke, svekker kommunen frivilligheten snarere enn å styrke den, sier Brekke.

Dette er andre gangen KS og Frivillighet Norge signerer en plattform for samarbeid. Første gang var i 2011, med to års varighet. Avtalen er nå signert for en ny toårsperiode.

Les avtalen her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring