Hopp til hovedinnholdet

Politisk press for full momskompensasjon

Publisert:
Oppdatert:
BH20757

Stortingspartiene er enige om momskompensasjon til frivillige, men gapet mellom betalt og tilbakebetalt moms øker hvert år.

Representanter fra fem partier i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget diskuterte frivillighet på Frivillighet Norges årsmøte onsdag 13. juni.

Kristin Ørmen Johnsen (H), Silje Hjemdal (Frp), Freddy André Øvstegård (SV), Kari Henriksen (A) og Åslaug Sem Jacobsen (Sp) satt i panelet. Politisk analytiker Aslak Bonde ledet debatten, som tok opp momskompensasjon, digitalisering, frivillighetspolitikk og en enklere hverdag for frivillige.

Under debatten skulle panelet svare «ja» eller «nei» på om de støtter ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Alle de fem partiene svarte at de var for denne ambisjonen (bildet).

I mai la Senterpartiet fram et representantforslag på Stortinget om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

– Vi mener at selv om det er dyrt så er det verdt det. Det er det viktigste politiSke virkemiddelet overfor frivilligheten. Har vi flaks så får vi flertall for dette forslaget på Stortinget og da har ikke regjeringen noe valg, sa Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet under debatten.

Panelet ble spurt om de støtter Senterpartiets representantforslag. SV svarte "ja", AP og FRP var mer tvilende med henholdsvis "tja" og "nja", og Høyre svarte "nei".

– De andre partiene prioriterer ikke en ordentlig satsing. Et enstemmig storting har vedtatt 100% momskompensasjon, men ordningen svekkes for hvert år som går, sa Freddy André Øvstegård fra SV.

– Momskompensasjonsordningen er det tverrpolitisk enighet om. Det vi er uenige om er takten og innføringen, sa Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.

Gapet mellom betalt moms og tilbakebetalt moms øker hvert år

Etter krav fra frivilligheten opprettet regjeringen i 2009 en etterlengtet ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Momskompensasjon er en veldig god måte å støtte frivilligheten på. Den er ubyråkratisk, når ut til tusenvis av lokale foreninger og er lite styrende for organisasjonenes formål og aktiviteter.

Ordningen kompenserer imidlertid på langt nær all momsen, og andelen som kompenseres har minket tre år på rad.

– Selv om både storting og regjering er enige om dette, har vi til gode å se at dette blir fulgt opp i praksis. Regjeringen ser ikke ut til å følge opp Stortingets marsjordre. Gapet mellom hva frivillige organisasjoner betaler i moms og hva de får tilbakebetalt fra staten øker hvert år, og det haster å få på plass en god ordning, sier generalsekretær for Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

– Dette er helt urimelig og vi skal fortsatt jobbe på for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, avslutter Johnsen.

Klare forventninger til frivillighetsmeldingen

Årsmøtet vedtok også en resolusjon om frivillighetens ønsker til ny frivillighetsmelding, herunder en forpliktende plan for hvordan momskompensasjonsordningen skal fullfinansieres. Se resolusjonen her.

Frivillighetsmeldingen blir lansert på Frivillighetens dag den 5. desember 2018.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring