Hopp til hovedinnholdet

Positive signaler i møte med regjeringen om samarbeidsavtalen for ideell sektor

Publisert:
Oppdatert:
BH15326 Edit liten web

Frivillighet Norge, Ideelt nettverk, Virke og KS bedrift hadde dialogmøte med regjeringen og KS 8. september.

Hovedtemaene var oppfølging av den offentlige utredningen (NOU) om de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader og de nye reglene for offentlige anskaffelser.

Frivillighet Norge har i mange år påpekt behovet for at staten tar ansvar for de historiske pensjonsforpliktelsene. Utvalget mener det bør gis dekning for framtidige historiske pensjonskostnader til de virksomheter som har levert helse- og sosialtjenester til staten og som har slike forpliktelser som følge av at denne tjenesteleveransen. Etter vår oppfatning har utvalget gjort et grundig arbeid, noe som bør føre til at Stortinget kan ta en rask beslutning på hvordan kompensasjonsordningen skal utformes.

Det nye regelverket i Lov om offentlige anskaffelser er nå klart og Frivillighet Norge oppfatter at det er utformet slik at det gir rom for at ideelle aktører fortsatt vil være en viktig aktør i helse- og sosialtjenestefeltet og på den måten bidrar til mangfold og velferdsmix.

– Det sentrale for oss er at regelverket fører til at offentlige innkjøpere begynner å utøve en praksis der ideelle aktører blir valgt, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i gang med å lage en veileder knyttet til regelverket.

– For oss er det nødvendig at veilederen for offentlige innkjøpere inneholder en konkret oversikt over i hvilke kontrakts- og avtaleforhold man kan velge å reservere for ideelle aktører, med detaljerte beskrivelser av hvordan man går frem, avslutter Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har høye forventninger til at denne veilederen skal bli et godt verktøy for offentlige innkjøpere. Statssekretær Lars Jacob Hiim i Næringsdepartementet var i møte klar på at regjeringen ønsker å bruke handlingsrommet i anskaffelsesreglene for å ta hensyn til ideell sektor. Regjeringen tar derfor nå initiativ til å gjennomføre en utredning av det juridiske mulighetsrommet i de nye reglene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring