Hopp til hovedinnholdet

Presenterer rapport om sosiosponsing

Publisert:
Oppdatert:
Barcode

Det bør være attraktivt for næringslivet å sponse alle deler av frivilligheten, mener Frivillighet Norge. 1. februar presenteres en utredning av hvordan regelverket bør endres eller tilpasses for å gi utvidet skattefradrag for næringslivet.

Den såkalte Skagendommen fra 2012, hvor Høyesterett slår fast at Skagenfondene ikke har rett til skattefradrag for sponsorutgifter til blant annet SOS Barnebyer, skapte usikkerhet i sponsormarkedet. Skatteetatens prinsipputtalelse fra 2013 sier at sponsing av aktiviteter uten utstrakt profilering vanskelig kan gi skattefradrag.

– Foreldet oppfatning av markedsføring

Slik regelverket er i dag, får bedrifter derfor trekke fra sponsing av arrangement i regi av frivillige organisasjoner som markedsføringsutgifter på skatteseddelen, men sjelden sponsing av barnehjem, brønner, transport og lignende, fordi det regnes som gaver, ikke markedsføring.

– Dette mener vi er en foreldet oppfatning av markedsføring som ikke fanger opp bedriftenes brede arbeid med samfunnsansvar, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. – Ulike former for samfunnsansvar er en stadig større del av markedsførings- og omdømmearbeidet i næringslivet, et arbeid som måles i positiv assosiasjonsverdi vel så gjerne som i synlig logo og annonseplass.

Må ha samme insentiver

Frivillighet Norge mener dagens regelverk kan føre til at det er mer attraktivt å sponse noen organisasjoner og formål framfor andre. I tillegg er regelverket unødvendig komplisert for organisasjonene og bør forenkles.

– Dersom målet er vekst i frivillig sektor må myndighetene endre reglene slik at næringslivet får de samme skattemessige insentivene til å inngå sponsoravtaler med alle typer frivillige organisasjoner.

– Vi ser et stort potensiale i næringslivets økte fokus på samfunnsansvar, og det bør også myndighetene oppmuntre til, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Presenterer utredning av regelverket på nettverksgruppemøte

Frivillighet Norge har bedt revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte utrede endringsbehovet i eksisterende regelverk. Resultatet av deres arbeid presenteres på møtet i nettverksgruppen for frivillige organisasjoners økonomiske rammevilkår onsdag 1. februar klokka 13.00 hos Frivillighet Norge.

Møtet er åpent for alle våre medlemsorganisasjoner. Les mer om møtet og meld deg på her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring