Hopp til hovedinnholdet

Presenterte rapport om næringslivsamarbeid på Malta

Publisert:
kvinne foran presentasjon
Louisa Attard fra Academy of Givers fortalte om arbeidet på Malta. Foto: Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har bidratt til å kartlegge næringslivets samarbeid med frivilligheten på Malta. Denne uken ble rapporten presentert.

Kartleggingen ble initiert av maltesiske Academy of Givers, og hovedformålet er å få en begynnende oversikt over hvordan næringslivet på Malta bidrar inn til ulike frivillige organisasjoner. Den ser også på hvordan både frivillige organisasjoner og næringslivspartnere opplever samarbeid og muligheter for samarbeid.

Råd om næringslivssamarbeid

Arbeidet var finansiert av de norske EØS-midlene til sivilsamfunn, Active Citizens Fund, og har bestått av både to større spørreundersøkelser blant henholdsvis næringsaktører og frivillige organisasjoner og intervjuer i fokusgrupper med utvalgte aktører. Resultatet er presentert i en rapporten ble presentert på den årlige konferansen til Academy of Givers 12. mars. Frivillighet Norge har tidligere hatt en arbeidsgruppe for næringslivssamarbeid, og ga råd underveis i prosessen med utgangspunkt i funn fra vårt arbeid og vår generelle kompetanse på frivillighet.

– Det var interessant å se hvor mye som er likt, til tross for at Norge og Malta er to svært forskjellige land, sier politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Guri Idsø Viken. – For eksempel er også de frivillige organisasjonene på Malta opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet og midler til drift.

– Et annet interessant funn fra arbeidet var at nesten alle bedriftene oppfatter at de bidrar langsiktig, mens en stor andel av de frivillige organisasjonene etterlyste nettopp langsiktige bidrag. I fokusgruppene kom det fram at dette kan skyldes at bedriftene bidrar litt tilfeldig til ulike aktører innenfor samme område over tid og ikke i tilstrekkelig grad ser at det sosiale resultatet styrkes om de heller velger noen faste partnere i strategiske, langsiktige samarbeid. Det kunne vært interessant å se om det samme er tilfellet i Norge, sier Idsø Viken.

mann foran presentasjon
Rapporten så blant annet på hvilke grunner næringslivet så til å støtte frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge

Andre hovedfunn fra arbeidet

Mange av funnene i rapporten handler om viktigheten av tydelig kommunikasjon og felles forståelse og konkrete handlingspunkt, som at:

  • Om bedrifter investerer i kapasitetsbygging i de frivillige organisasjonene og forstår deres behov, vil det hjelpe dem å nå sine mål.
  • Frivillige organisasjoner må anerkjennes som eksperter på sine felt, men kan også hjelpe bedriftene å forstå sektoren som helhet.
  • Frivillighet og næringsliv kan sammen finne gode kriterier for måling av resultater, spore samfunnsendringer og se hvilke områder i samfunnet som trenger endring.
  • Malta kan bygge en mer informert og rettferdig sektor gjennom å skaffe mer data, oppmuntre til gjennomsiktig rapportering og bygge større felles forståelse for partnerskap mellom næringsliv og frivillighet.
  • Å gi klare og ensartede kriterier for måling av virkning til både VOs og bedrifter vil bidra til å skape et likeverdig spillfelt for å spore trender i samfunnsendring og hjelpe VOs og bedrifter med å forstå hvilke områder som trenger forbedring.

Les hele rapporten her

mann med hund på skuldrene
Det var flere frivillige organisasjoner til stede på konferansen, blant annet Malteserordenens redningshunder. Foto: Frivillighet Norge

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring