Hopp til hovedinnholdet

Ingen helhetlig løsning for frivillige organisasjoner i revidert nasjonalbudsjett

Publisert:
Oppdatert:
Mann og kvinne går blant mye folk
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge og leder for Stortingets kulturkomité, Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

PRESSEMELDING: De frivillige organisasjonene lider store økonomiske tap på grunn av smitteverntiltakene og blir ikke tilstrekkelig kompensert i Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett. Nå ber Frivillighet Norge Stortinget sikre store nok bevilgninger og støtte til mindre lag og foreninger.

Ikke nok penger i potten

For å hjelpe frivillige organisasjoner gjennom krisesituasjonen, øker regjeringen arrangementsstøtten til frivillige organisasjoner med rundt 300 millioner kroner og utvider denne til å gjelde flere tapte inntekter som loppemarkeder og basarer, utleie av bygg og anlegg og delvis avlyste arrangement.

– Det er bra at ordningen utvides, men da må også pengene følge med. Når Rosenborg Ballklub alene kan søke om nesten 10 millioner kroner i tapte billettinntekter, så viser det at behovet er større enn regjeringen har satt av penger til. Frivillige organisasjoners kompensasjonsordninger må få samme behandling som næringslivets, hvor pengene følger behovet og det ikke settes et altfor lavt tak til at det kan skje, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Rammer distriktet hardest

I en nylig medlemsundersøkelse blant Frivillighet Norges 50 000 lokale lag og foreninger, sier over halvparten av respondentene at de frykter konkurser for deres lokale lag som følge av korona. Derfor er Frivillighet Norge særlig bekymret for at kulturminister Abid Raja varsler en nedre grense for tap som kompenseres, på 25 000 kroner i løpet av tre måneder.

Tall fra første søknadsrunde i ordningen viser også at hovedvekten av de organisasjonene som får kompensasjon, er fra det sentrale østlandsområdet.

– Regjeringen er i fare for å skape store geografiske forskjeller. De små lokallagene er kanskje ikke så store i nasjonal sammenheng, men de er veldig viktige der de er, som fritidstilbud for barn og unge, beredskap på sjøen og i fjellet, hjelp og støtte i hverdagen, sosiale møteplasser og nærmiljøbyggere. Kanskje har de ikke mer enn 25 000 kroner i inntekter på et helt år, men det er 25 000 viktige og godt investerte kroner, både for lokalsamfunnet og for dem, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Også barn på bygda har rett på en meningsfull fritid. Derfor krever vi at grensen på 25 000 kroner fjernes, understreker Slotterøy Johnsen.

Må finne løsninger for alle

Frivillighet Norge forventer at kulturminister Abid Raja husker at han er minister for hele frivilligheten og at Stortinget bidrar til å finne løsninger også for de som ikke treffes av den utvidede arrangementsstøtten.

– Ikke alle tapte inntekter kan knyttes til arrangement. Frivillighet Norge har bedt om en egen kontantstøtteordning for frivilligheten og fullfinansiering av momskompensasjonen for frivilligheten. Når regjeringen nå heller satser alt på en utvidelse av arrangementsstøtten, går de inn for en ordning hvor de vet at en del av frivilligheten faller utenfor. Vi forventer at Abid Raja presenterer løsninger også for disse, sier Frivillighet Norges generalsekretær, Stian Slotterøy Johnsen.

Mer informasjon:

Følg følgende lenker for mer informasjon:

Les også

Abid Q. Raja og Stian Slotterøy Johnsen

Raja skjønner ikke alvoret for frivilligheten

I VG kommer det frem at regjeringen vil utvide stimuleringsordningen for frivillighet og idrett ut oktober i revideringen av nasjonalbudsjettet. Frivillighet No...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

To barn som ser på Ungfritid.no på en iPad

Ny nasjonal oversikt over organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Nå lanserer frivilligheten gjennom Frivillighet Norge en felles nettside for rekruttering til fritidsaktiviteter i hele landet. Her kan barn og unge fremover bl...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Statsminister Erna Solberg møter frivillige organisasjoner på Norway Cup.

Frivillighet Norge om gjenåpningsplanen: – Vi kan ikke lage sommerleir på et par uker

Statsminister Erna Solberg la i dag fram en plan for gjenåpning av Norge etter koronapandemien. Den er ikke tydelig nok for frivilligheten.

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring