Hopp til hovedinnholdet

Rapport om sivilsamfunnets bidrag under flykningsituasjonen

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport som undersøker sivilsamfunnetssamfunnets bidrag i flykningsituasjonen høsten 2015. Her finner du rapporten.

De frivillige organisasjonene bidro med å møte umiddelbare humanitære behov, så vel som sosiale og kulturelle behov. Samtidig opplevde de frivillige aktørene at det var vanskelig å slippe til, at ansvarsdelingen var uklar og at det var en stor pågang av frivillige. En betydelig del av innsatsen var også knyttet til innsamling og samarbeid med partnere i Sør-Europa. Denne rapporten tar kun for seg erfaringene organisasjonene gjorde seg i Norge.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner gjennomført i september og oktober 2016, fokusgruppe i Frivillighet Norges Forum for inkludering, samt intervjuer med personer i et utvalg av organisasjonene som bidro.

Hovedfunn

Rapportens hovedfunn er at frivilligheten representerte en kombinasjon av mye kompetanse og et mangfold av aktiviteter. Både humanitære, sosiale og kulturelle organisasjoner deltok med en vesentlig innsats som bidro til å avhjelpe myndighetene og bedre flyktningenes situasjon.

Sivilsamfunnet reiste seg høsten 2015. Flere meldte seg til innsats, og aktiviteten i organisasjonene økte. Vi ser også at mye av aktiviteten er videreført, noe som indikerer at sivilsamfunnet vil ha enda bedre forutsetninger dersom en lignende situasjon skulle oppstå i fremtiden. Men dette forutsetter at det offentlige tar ansvar for å styrke frivillighetens rammebetingelser og at frivilligheten selv tar ansvar for å videreføre og utvikle de gode aktivitetene og møteplassene som oppsto som følge av den akutte situasjonen.

Les rapporten i sin helhet her.

Les nyhetsartikkel om rapporten her.

Bilde: Førde internasjonale kor er et møtested der innvandrere, flyktninger, asylsøkere og nordmenn treffes i musikalsk fellesskap. Koret ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Røde kors, kirken og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her synger koret foran slottet da de deltok på en konferanse om flyktningsituasjonen som Frivillighet Norge gjennomførte sammen med KS, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet 5. april 2016. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring