Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen har lagt frem sin nye strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet

Publisert:
Oppdatert:
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer strategien.
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under framleggelsen av strategien for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet (foto: Frivillighet Norge).

Et viktig mål for strategien er bedre og mer individuelt tilpassede tjenester til NAVs brukere.

Frivillige og ideelle organisasjoner framheves i strategien og regjeringen vil gjennomgå tilskuddsordninger og styrke dialogen med sektoren. Regjeringen vil blant annet se på hvordan statlige tilskuddsordninger kan bidra til nye løsninger utvikles. Proba Samfunnsanalyse er i gang med å evaluere ordningen med tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.

- Her kan frivillig sektor spille en enda viktigere rolle framover, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

- Frivillighet Norge har bidratt i arbeidet og vi er glade for at strategien har fokus på frivillig sektor og en egen del som handler om ideell sektor, sier Slotterøy Johnsen.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte mener det kan være mye å hente på økt samarbeid med ideell sektor.

- Vi har hatt stor nytte av samarbeidet det siste året i en arbeidsgruppe med ideelle. Det gode samarbeidet med ideelle aktører er jeg opptatt av at vi skal videreføre på en god måte, sa Holte under framleggelsen av strategien.

Ideelle aktører har vært sentrale i utviklingen av det norske velferdssamfunnet.

- De har vært innovative og tilpasset seg samfunnsutviklingen for å fange opp nye behov i samfunnet, sier Slotterøy Johnsen.

- Vi er glade for at regjeringen i strategien signaliserer at de vil gjennomgå tilskuddsordninger og styrke dialogen med sektoren. Men for å sikre at ideelle aktørers evne til innovasjon ivaretas må dialogen fremover bygge på ideelle aktørers egenart, både som leverandør av tjenester og tiltak, men også som samfunnsaktør, sier Slotterøy Johnsen.

Se også pressemelding fra regjeringen om strategien

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring