Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen lover 30 mill. til hverdagsintegrering

Publisert:
Oppdatert:
Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024
Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

Statsråd Guri Melby la i dag frem en ny strategi for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Kunnskapsministeren Guri Melby varslet også at regjeringen vil øke bevilgningen til frivillige organisasjoners arbeid med integrering med 30 mill. i neste års statsbudsjett.

– Dette er rett og slett midler til hverdagsintegrering i praksis. Det finnes allerede mange gode tilbud som engasjerer og bidrar til integrering, men vi vil gjøre dem tilgjengelig for enda flere, sier Melby. Hun mente Frivillighetens år 2022 kan bidra til å fremme deltakelsen.  

Vil styrke rammevilkårene

Regjeringen trakk frem at mange innvandrerorganisasjoner i mindre grad enn andre benytter seg av støtteordningene på frivillighetsfeltet. En grunn til dette er mangel på informasjon. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med ved å bidra til å gjøre disse mer kjent.  

I Frivillighet Norges innspill til strategien var manglende bruk av støtteordninger en av utfordringene vi trakk frem. Det er bra at strategien vil ta tak i dette. Vår kartlegging av innvandrerorganisasjoners erfaringer med tilskuddsordninger ordninger i juni i 2020, viste at mangel på informasjon er en av grunnene til at innvandrerorganisasjoner går glipp av muligheter for å søke støtte.  

I innspillet skrev også Frivillighet Norge at innvandrerorganisasjoner trenger flere muligheter til å styrke sine organisasjoner. Regjeringen jobber med en forenklingsreform for frivillig sektor, og det er viktig at denne legger vekt på innvandrerorganisasjoners utfordringer.  

Også kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hadde innlegg på regjeringens integreringskonferanse. Han var opptatt av den integrerende rollen frivilligheten kan ha selv når det ikke er hovedmålet.

– Det kan være integrerende å spille fotball også. Kommunene må samarbeide godt med frivilligheten i integreringsarbeidet, sa Astrup.     

Økte forventninger

–I dialogen må myndighetene skape gode rammer for  hvordan frivillige organisasjoner kan møte økte utfordringer etter pandemien, og den økte forventningene om innsats som følger av regjerings nye strategi. Vi ser fram til videre samarbeid om det, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Strategien understreker frivillige organisasjoners verdi for integrering i samfunnet. Det er positivt og viktig å få denne anerkjennelsen.

–Samtidig er det viktig å ha bevissthet om at frivillige organisasjoner ikke er myndighetenes redskap for å oppnå bedre integrering. Men effekten av å delta kan være at man får venner, lærer språk og blir inkludert i et fellesskap. I tillegg har mange organisasjoner som formål å bidra til integreringen på ulike måter, sier Slotterøy.

Les strategien Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024, her.

Les hele Frivillighet Norges innspill til strategien her.

Her kan du lese om Frivillighet Norges rapport Frivillige innvandrerorganisasjoners rammevilkår og erfaringer med tilskudsordninger.


Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring