Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen må utvide krisepakken

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

Frivillighet Norge har sendt innspill til Kulturdepartementet på hvordan krisepakken for idrett, frivillighet og kultur kan treffe bedre, og hjelpe flere av de frivillige organisasjonene som nå har store inntektstap.

21. april gikk søknadsfristen ut og, som fryktet, fører det gjeldende regelverket til at ordningen ikke passer for svært mange i frivilligheten.

Hentet erfaringer fra organisasjonene

Frivillighet Norge hentet inn tilbakemeldinger fra organisasjonene i forkant av at regelverket for ordningen ble bestemt. Her kan du lese innspillet som ble sendt til forskriften.

I etterkant av søkerunden har Frivillighet Norge fått inn erfaringer fra hvordan organisasjonene har opplevd ordningen og dessverre er det klart at denne ikke har fungert etter hensikten. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var raskt ute for å slå fast at det nå skal komme endringer i ordningen. På bakgrunn av innspill fra organisasjonene og diskusjon på nettverksgruppemøte fredag 24. april, har Frivillighet Norge skrevet og sendt et innspill til hvordan ordningen kan forbedres.

Færre krav og flere typer inntektstap

Blant endringene Frivillighet Norge forslår er blant annet at det stilles færre ekskluderende krav som minimums beløpsgrense, mengde offentlig støtte eller type arrangement som årsmøter o.l. I tillegg foreslås det at flere typer tapt inntekt dekkes i tillegg til billettinntekt og deltakeravgift, slik at loppemarked, basar, varesalg og liknende kommer med.

Stort mangfold gir ulike behov

I tillegg til de konkrete forslagene til endringer er det viktig for Frivillighet Norge å gi tydelig beskjed om at frivillig sektor er mangfoldig, det vil vi at den skal være, og det betyr at organisasjonene har ulike former for inntektstap. Ikke alle dekkes av denne eller andre ordninger. Det må departementet adressere. Et tydelig eksempel på dette er lag og foreninger med forsamlingshus som nå mister leieinntekter.

Her kan du lese Frivillighet Norges innspill til justeringer av ordningen.

Andre tiltak for frivilligheten

I tillegg til å utvide kompensasjonsordningen for arrangementer mener Frivillighet Norge at kontantstøtteordningen for å dekke faste kostnader må utvides til å gjelde ikke-skattepliktige virksomheter og at momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner må brukes for å frigjøre midler raskt til hele bredden av frivillige organisasjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring