Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen oppretter strømpakke for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av smilende mann med briller.
Generalsekretær i Frivillighet Stian Slotterøy Johnsen Norge har etterlyst strømstøtte til frivilligheten. Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide

Tirsdag 18. januar varslet regjeringen at det kommer en egen strømpakke for frivilligheten. Rammene for strømpakken skal beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.

Da regjeringen presenterte sine koronarelaterte endringer til statsbudsjettet for 2022 før helgen etterlyste Frivillighet Norge strømstøtte til frivilligheten. Nå leverer regjeringen en egen ordning for å bistå frivillige organisasjoner som har opplevd å få svært høye strømregninger den siste måneden.

- Vi har den siste tiden fått mange meldinger fra våre medlemmer om at de høye strømprisene vil ramme aktivitetene deres. Det er veldig bra at regjeringen nå varsler at det kommer en ubyråkratisk ordning for å løse dette, og vi håper ordningen vil treffe godt, sier Stian Slotterøy Johnsen generalsekretær i Frivillighet Norge.

Ubyråkratisk fordeling via kommunene

Kulturminister Anette Trettebergstuen forteller i sin pressemelding at strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene. Ordningen skal gjelde i desember 2021 til mars 2022.

- Nå forventer vi at kommunene følger opp og sørger for at hele bredden av frivilligheten lokalt får den hjelpen de trenger, sier Slotterøy Johnsen.

Skal behandles på Stortinget

Strømpakken krever budsjettvedtak fra Stortinget. Regjeringen må da få støtte fra et flertall på Stortinget. Etter at Stortinget har fattet vedtak vil reglene for ordningen bli ferdigstilt. Regjeringen har sendt sitt forslag til Stortinget.

Frivillighet Norge har sendt et skriftlig innspill til departementet hvor vi blant annet understreker at ordningen må gjelde for alle typer frivillige organisasjoner, uavhengig av aktivitet.

Les hele innspillet fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har sendt innspill til Stortingets behandling av forslaget til strømstøtte hvor vi blant annet følger opp forventningen om at alle typer frivillige organisasjoner skal få støtte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring