Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen vil videreføre samarbeidsavtalen med ideelle aktører

Publisert:
Oppdatert:
TB hnen043

Under et møte med Ideelt nettverk slo helse- og omsorgsminister Bent Høie fast at regjeringen vil videreføre samarbeidsavtalen som ble inngått med ideelle aktører i 2012. Det skriver Frelsesarmeen på sine nettsider. Helse- og omsorgsminister Høie uttalte det samme i sitt skriftlige svar til Olaug V. Bollestad (KrF) tidligere i år.

- Dette er gledelig, uttaler generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. Nå forventer vi at regjeringen følger opp og ikke skyver det nye EØS-direktivet foran seg. Det er fortsatt et par år igjen til det trer i kraft. Fram til da må regjeringen bruke det handlingsrommet som finnes i dag, og ha hyppig dialog med aktørene i ideell sektor for å videreutvikle anskaffelsespolitikken.

- Hvis det er politisk vilje til det vil det være mulig å finne løsninger som sikrer at de ideelle har en plass i framtidens velferdstilbud, også innenfor rammene av nye direktivet, avslutter Brekke.

Samarbeidsavtalen var et politisk grep som ble tatt for å bøte på en tiltagende institusjonsdød blant ideelle aktører, og sikre at disse skulle kunne levere helse- og omsorgstjenester også i fremtiden.

Et sentralt element i samarbeidsavtalen var to årlige dialogmøter for å følge opp avtalen. Frivillighet Norge har hatt kontakt med statssekretær Eirik Lae Solberg i det departementet som har ansvaret for samarbeidsavtalen, Næringsdepartementet. Han var positiv til vårt initiativ.

- Vi er klare til å starte dialogen og finne gode løsninger sammen med regjeringen. Desto raskere dette arbeidet kommer i gang, jo mindre usikkerhet vil spre seg i ideell sektor om fremtidige rammebetingelser, sier Brekke.

Regjeringen vil utrede og vurdere hvordan ansattes pensjonsvilkår spiller inn ved konkurranseutsetting av offentlige tjenester

I svar på spørretimespørsmål fra Inger Lise Christoffersen (A) 4. februar i år opplyser næringsministeren og arbeidsministeren at regjeringen er klar over at pensjonsvilkårene har betydning ved konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og kan få som konsekvens at ideelle taper i konkurransen. Frivillighet Norge er glad for at en slik utredning er underveis og forventer at de ideelle aktørene inkluderes i prosessen.

- De historiske pensjonskostnadene er en vesentlig årsak til at flere ideelle taper i anbudskonkurranser. Dersom målet er at de ideelle aktørene skal være en del av det offentlige velferdstilbudet i framtiden må regjeringen inkludere de ideelle i den prosessen som pågår, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

Les næringsministerens svar her

Les arbeidsministerens svar her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring