Hopp til hovedinnholdet

Reglene for Grasrotandelen foreslått endret

Publisert:
Oppdatert:

Kulturdepartementet foreslår omfattende endringer i forskrift om Grasrotandelen. At det offentlige skal kunne styre hvem som kan velges til styret i en frivillig organisasjon, er prinsipielt betenkelig, mener Frivillighet Norge.

Etter flere oppslag i VG om ulike former for illjoale tilpasninger til regelverket har Kulturdepartementet nå sendt ut forslag til omfattende endringer i forskrift om grasrotandel på høring.

Blant endringene som foreslås er:

  • Ordningen skal kun være tilgjengelig for allmennyttige organisasjoner som er demokratisk organisert, ikke-fortjenestebasert og som er basert på frivillig innsats.
  • Ordningen åpnes også for regionale organisasjoner og antallet årlige utbetalinger reduseres fra 3 til 2.
  • Lotteritilsynet skal være kontrollorgan for ordningen, og Lotterinemda bli klageorgan.
  • Organisasjoner som mottar mer enn 1 G i Grasrotandel og som ikke rapporterer regnskapstall til sentralledd, må rapportere på bruk av Grasrotandel til Lotteritilsynet.
  • Ved mistanke om misbruk har organisasjonen bevisbyrden for at Grasrotmidlene er brukt i tråd med organisasjonens vedtekter og retningslinjene for ordningen.
  • Ved mistanke om misbruk kan utbetaling av Grasrotandel stanses.
  • Når Lotteritilsynet konkluderer med at en organisasjon misbruker Grasrotmidler kan organisasjonen stenges ute fra ordningen. Styremedlemmer og andre ledere i organisasjoner som misbruker Grasrotandel skal ikke kunne ha styreverv eller ledende posisjon hos andre Grasrotmottakere i en periode på 10 år.
  • Grasrotandelsatsen for Multix som hittil har vært 25% endres.

Prinsipielt betenkelig

- Frivillighet Norge vil alt nå framheve det prinsipielt betenkelige i forslaget om at offentlige regler skal styre hvem som skal være valgbare til styre i en frivillig organisasjon, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. - Vi understreker også på at ordninger som krever at organisasjoner må dokumentere at de er basert på frivillig innsats, har som konsekvens at det både blir vanskeligere å være frivillig og å drive frivillig organisasjon. Dette fordi dokumentasjonsarbeidet medfører byråkrati både for den enkelte frivillige og organisasjonen.

- Frivillighet Norge vil snarere foreslå at Frivillighetsregisteret brukes som verktøy for deltakelse i Grasrotordningen, slik intensjonen var da ordningen og Frivillighetsregisteret ble etablert, understreker Birgitte BRekke.

Frivillighet Norge vil sende forslag til høringssvar til medlemsorganisasjonene på høring i løpet av de nærmeste ukene. Departementet har satt sin høringsfrist til 14.12.2012.

Klikk her for å lese høringsbrevet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring