Hopp til hovedinnholdet

Rekordhøy verdiskaping i frivillig sektor

Publisert:
Oppdatert:
Stian s johnsen1

SSBs Satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner for 2013 viser at verdiskapingen i frivillig sektor er på 174 milliarder kroner. Det er en økning på 73 milliarder fra 2010.

- Aktiviteten i frivillig sektor er høy, og organisasjonene engasjerer stadig flere. Satellittregnskapet bekrefter dette, og viser oss de enorme økonomiske verdiene frivilligheten bidrar med, sier nyansatt generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Satellittregnskapet viser også at det frivillige arbeidet øker mer enn det lønnende arbeidet i frivillig sektor.

- Dette er vi spesielt glade for å høre! Dugnaden i Norge blomstrer som aldri før, fortsetter Slotterøy Johnsen.

Samtidig minner Slotterøy Johnsen om de verdiene som ikke kan telles i kroner og øre.

- Selv om den økonomiske verdien av frivilligheten er stor, må vi ikke glemme at frivilligheten først og fremst har en egenverdi. Det føles godt å engasjere seg i sitt lokalmiljø, enten i idrettslaget, teatergruppen, Røde Kors, Bymisjonen eller i andre organisasjoner. Gleden ved å delta, ikke den økonomiske verdien, er selve drivkraften bak frivilligheten.

Frivillighetens inntektskilder

Da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor la frem hovedfunnene fra Organisasjonslandskap i endring i forrige uke, kom det frem at 23% av inntektene til frivillige organisasjoner er offentlige tilskudd. I Satellittregnskapet er dette tallet derimot 43%.

Differansen kan delvis forklares med at SSB inkluderer ideelle velferdstjenester som staten betaler for i sin utregning.

- Disse tallene viser at frivilligheten fortsatt er et spleiselag mellom det offentlige, private givere og organisasjonenes inntektsinnbringende arbeid. Velferdstjenester skiller seg ut fra øvrig aktivitet i frivillig sektor, gjennom at de i all hovedsak er finansiert av det offentlige, så derfor burde vi basere oss på tallene fra Senter for forskning på Sivilsamfunn, kommenterer Slotterøy Johnsen.

Se Satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring