Hopp til hovedinnholdet

Rekrutteringsløft for frivilligheten i statsbudsjettet

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2015 10 0710 57 47

Frivillighet Norge er glad for at regjeringen anerkjenner verdien av felleskapene i frivillige organisasjoner, og vil bidra til å styrke frivilligheten.

Regjeringen har foreslått å sette av 6 millioner kroner til å styrke rekrutteringen til de frivillige organisasjonene. Midlene skal brukes på en kampanje for å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltakelse i alle typer frivillige organisasjoner i lokalsamfunn over hele landet.

Frivillighet Norge er glad for at regjeringen med dette anerkjenner verdien av felleskapene i frivillige organisasjoner, og vil bidra til å styrke frivilligheten. Frivillig innsats, enten det er for den lokale fotballklubben, som besøksvenn eller som hjelp på asylmottak gir grobunn for felleskap og identitet, styrker demokratiet og forståelsen for hverandre, og de frivillige organisasjonene er noen av de viktigste sosiale arenaene i Norge.

Dessverre vet vi at det er mange som faller utenfor. Vi vet også at 1 av 4 som ikke er frivillig i dag ville blitt det om noen hadde spurt. Organisasjonene melder på sin side at de ikke har ressurser til å rekruttere utenfor egne sosiale nettverk. Spesielt gjelder det mindre organisasjoner som ikke er godt kjent, men som utgjør mangfoldet i frivillig sektor.

Det skal vi gjøre noe med! Frivillighet Norge representerer over 50 000 lag og foreninger i 300 frivillige organisasjoner landet rundt. På oppdrag fra disse bruker vi nå økte driftsmidler fra Kulturdepartementet og prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB til å bygge en nasjonal nettportal hvor alle frivillige organisasjoner kan rekruttere og vise frem bredden av hva frivillige gjør for Norge.

Med kampanjemidlene gir regjeringen oss mulighet til å spre budskapet, og invitere flere til deltakelse i fellesskapene i frivilligheten. Midlene skal også brukes til å sette organisasjonene i stand til å bruke nettportalen til å synliggjøre frivilligheten lokalt, og hjelpe folk å finne noe som passer dem og måter de kan bidra. Først og fremst vil det åpne frivilligheten som sosial arena og inkludere flere av de som nå står utenfor.

Frivillighet Norge ser fram til å sette i gang det viktige arbeidet med å styrke organisasjonenes rekruttering. Vi starter umiddelbart planleggingen av kampanjen og vil kalle inn medlemmene til et nettverksgruppemøte hvor dette vil være hovedtema i løpet av høsten.

Kampanjemidlene bevilges fra Helse- og omsorgsdepartementet over kapittel 714. I tillegg foreslår Kulturdepartementet å øke Frivillighet Norges bevilgning med 2 millioner kroner i 2016 for å støtte opp om arbeidet for å rekruttere flere og nye frivillige til organisasjoner med behov for frivillige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring