Hopp til hovedinnholdet

Resultater fra verkstedet for å mobilisere seniorer i frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Fire personer står rundt et bord diskuterer
Fra verksted. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Vil vi ha flere seniorer i frivilligheten, må det i større grad legges en innsats i å overkomme det som oppleves som emosjonelle barrierer. Det kom frem da Senteret for et aldersvennlig Norge og Frivillighet Norge inviterte til verksted under Arendalsuka.

− Frivillighet er for mange veien til en aktiv og sosial alderdom, og i et aldersvennlig samfunn må vi legge til rette slik at de som vil, kan få bidra med sin kunnskap og erfaring. Det krever imidlertid at vi tenker nytt – sammen, om hvordan vi rekrutterer, tilrettelegger og organiserer seniorressursen i frivilligheten, understreker Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Frivilligheten vil ha flere seniorer

I Arendal samlet Møteplass for folkehelse: Med frivilligheten for aldersvennlige samfunn en god blanding av organisasjoner som arbeider med eldre, frivilligsentraler, pensjonistforbund – og ikke minst eldre, frivillige fra Arendal. Rundt 30 personer hadde møtt opp for å bidra til verksted om å fjerne barrierer for eldres deltagelse.

− Eldre er en attraktiv gruppe, og vi vet fra undersøkelser vi har gjort at frivilligheten ønsker å rekruttere flere eldre, sa Stian Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge i sitt åpningsinnlegg.

− De over 60 er mest motivert av å kunne bidra til samfunnet og ha et sosialt fellesskap. Vi vet også at de over 60 i større grad enn andre aldersgrupper rekrutteres av noen de kjenner. Hva da med de som ikke blir invitert med? Målet vårt er å nå ut til de som ønsker å komme inn i fellesskapet, og finne ut hva som hindrer dem i å bli med,

Det nye gullet

President i Virke, Margrethe Sunde var en av innlederne til verkstedet, og tydelig i sitt budskap.

− Norge har i dag over 1 million alderspensjonister. Kompetente, kraftfulle, friske, intellektuelle, ressurssterke, veltrente og reisende pensjonister. Dette er det nye gullet!

Hun viste til tallene fra Senteret for et aldersvennlig Norge og NyAnalyse som viser at pensjonistene står for nærmere 52 000 årsverk i den organiserte og uformelle frivilligheten. En innsats som utgjør hele 29 millioner i form av verdiskaping.

− Uten frivilligheten stopper Norge. Dette så vi med full tyngde under ekstremværet Hans, der frivilligheten, bokstavelig talt, demmet opp, fortsatte Margrethe.

Kvinne som står forann en hvit bakgrunn og presenterer
President i Virke, Margrethe Sunde. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Huskeregelen ELDRE

Med beina godt plantet på konferansegulvet, skisserte Sunde også en egen huskeregel for å mobilisere seniorene i frivilligheten: ELDRE.

E - Etterspør

L - Lederskap

D – Do it (Just do it)

R - Rollemodeller

E - Engasjér

I tillegg til gode eksempler fra Råde IL, Tyholmen Frivilligsentral og Hisøy Frivilligsentral på hvordan de rekrutterer seniorer – og ikke minst hva de gjør for å beholde dem, var det duket for verksted.

Resultater og oppsummering av verkstedet

Gjennom verkstedet ble deltagerne først bedt om å identifisere barrierer som hindrer eldre fra å delta, for så å kategorisere dem i tre kategorier: Praktiske hindringer, emosjonelle hindringer og strukturelle hindringer. Disse ble definert under Dugnad for en aldersvennlig frivillighet i Oslo kommune i samarbeid med Frivillighet Norge i 2019.

Emosjonelle hindringer viktigst

I oppsummeringen ble det tydelig at deltagerne var mest opptatt av emosjonelle hindringer. Dette var den kategorien deltagerne plasserte flest av barrierene de hadde identifisert. Frykt for å oppsøke arenaer der man ikke kjenner andre, at man ikke kan identifisere seg med de som er der eller ikke vet hva som forventes, ble trukket frem av flere av gruppene.

Enkelte trakk også frem manglende selvtillit eller frykt for å ikke ha kunnskap og kompetanse som kreves. Deltagerne mener mange er redde for å ikke passe inn, eller at organisasjonskulturen er ekskluderende.

Kvinne som står forann en skjerm med logoen til Senter for et aldersvennlig Norge
Leder for Hisøy frivilligsentral, Lise-Marie Bygland. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Veien videre

Så hvordan kan vi løse emosjonelle hindringer når vi jobber med rekruttering og deltagelse?

Deltagerne på verkstedet identifiserte flere tiltak som kan hjelpe å bøte på nettopp slike hindringer. Av forslagene som kom frem var blant annet å lage holdningskampanjer som løfter frem lokale forbilder man kan identifisere seg med, og å vise mangfoldet av frivillige for å synliggjøre at det er plass til mange.

En utfordring for både frivillighet og andre som arbeider med eldre fremover blir å finne gode måter å fjerne emosjonelle hindringer. Hvordan kan vi møte folks usikkerhet? Informasjon, forventningsavklaring, og ikke minst et bevisst forhold til egen organisasjonskultur er stikkord som ble trukket frem i verkstedet.

Jobben ligger hos organisasjoner og andre som arbeider med eldre. Frivillighet Norge og Senteret for et Aldersvennlig Norge tar med det som har kommet frem i vårt videre arbeid for å få flere eldre inn i frivilligheten.

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring