Hopp til hovedinnholdet

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Publisert:
Oppdatert:
Revidertnasjonalbudsjett

Ingen store nyheter for frivilligheten i revidert nasjonalbudsjett 2014.

Regjeringen legger 10 mill kr ekstra i potten for momsrefusjon til bygging av idrettsanlegg og det bevilges inntil 1 mill kr til å etablere frivillighetsprogram for Sykkel VM i Bergen. Regjeringen flytter 5 mill kr avsatt til å redusere sosiale forskjeller i kultur- og organisasjonsdeltakelse blant barn og unge til kommunenes arbeid for å redusere barnefattigdom. Regjeringen legger ned Kontaktutvalget for Innvandrerorganisasjonene (KIM) og Mangfoldsuken. Det etableres årlig dialogkonferanse mellom innvandrerorganisasjonene og relevante aktører.

Det er ikke satt av midler til arbeid med forenkling i frivillig sektor i budsjettet. Det er heller ikke gitt signaler om videreutviklingen av Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, som også er et av løftene regjeringen har gitt frivillig sektor. I fjor ble det søkt om drøyt 1,1 milliarder kroner i momskompensasjon. Potten som er satt av til formålet i år er på 1,2 millarder kroner.

- Det er behov både for å forenkle ordningen og endre beregningsnøkkelen slik at også lag med liten økonomi har utsikter til å få refundert alle momsutgifter på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten. En undersøkelse blant våre medlemmer høsten 2013 viser at det kunne vært søkt om 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon hvis alle lokale lag deltok, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge har meldt seg på høring i Finanskomiteen og vil primært adressere behovet for videreutvikling av Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Les hele revidert nasjonalbudsjett for 2014 her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring